SİPARİŞ TAKİBİ

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. TARAFLAR

1.1. SATICI

Unvanı: Erişler Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye (Erişler Gıda)

Mersis No: 0360001816400010

Adresi: Eski Silivri Yolu No:58 Mimar Sinan B.Çekmece 34535 İstanbul

Telefon: 444 37 47

Faks: 0212 861 45 61

E-mail: info@ozdestore.com

WebSite: www.ozdestore.com

Şikayet, Soru ve Öneri Bildirimi için Müşteri Hizmetleri iletişim bilgisi: info@ozdestore.com

1.2. ALICI

Adı - Soyadı/Unvanı:#MusteriAdSoyad#

Adresi :#MusteriAdres#

Telefon:#MusteriTelefon#

E-mail :#MusteriEmail#

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait http://www.ozdestore.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimiyle ilgili olarak yürürlükteki Tüketici Mevzuatı gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

2.2. Taraflar işbu sözleşmeyle birlikte Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelikten ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

3. SATICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

SATICI, işbu sözleşme konusu ürünü 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde, bedeli karşılığında ve mücbir haller dışında eksiksiz şekilde, sağlam, siparişte belirtilen niteliklere uygun ALICI’ya teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. ALICI, sipariş vermekle birlikte işbu sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder.

4.2. ALICI, işbu sözleşme konusu ürünün bedelini işbu sözleşmede öngörülen koşullarda ve eksiksiz olarak SATICI’ya ödemeyi ve sözleşmeyle kendisine yüklenen diğer edimleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. ALICI tüm siparişlerini internet üzerinde yer alan ve yukarıda adresi belirtilen internet sitesi üzerinden verecektir. ALICI herhangi bir sebeple SATICI ile telefon ya da başka bir iletişim aracıyla bağlantıya geçse bile, siparişin internet üzerinden tamamlanması esastır. Sipariş esnasında girilen bilgiler SATICI tarafından kayıt altında tutulacak ve yapılan satışın tutanağı olacaktır.

4.4. ALICI, işbu sözleşmenin gerçekleştirildiği sırada 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olduğunu ve kendisine ait bilgilerin doğruluğunu kabul ve beyan eder.

4.5. ALICI, www.ozdestore.com internet sitesinde, kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyiniyet ilkeleri çerçevesinde ticari amaçlı olarak verilen, aşağıda belirtilen hususlara ilişkin açık ve anlaşılır ön bilgileri okuyup, işbu sözleşmenin kurulmasından önce bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda bu hususta gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

a) Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri,

b) SATICI’nın adı veya unvanı, varsa MERSİS numarası, açık adresi, telefon bilgileri ve sair iletişim bilgiler,

c) ALICI’nın şikâyetlerini iletmesi için gerekli iletişim bilgileri,

d) Sözleşme konusu ürünün tüm vergiler dâhil toplam fiyatı,

e) Varsa tüm nakliye, teslim ve benzeri ek masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceği bilgisi,

f) Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgiler ile varsa bunlara ilişkin taahhütler ve satıcının şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri,

g) ALICI’nın cayma ve iade hakkının bulunmadığı,

j) ALICI’nın şikâyet, itiraz, uyuşmazlıklar konusundaki başvurularının, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde ALICI’nın ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabileceğine ilişkin bilgi.

4.6. ALICI, aşağıda düzenlenen Sipariş/Ödeme Prosedürü ve Sevkiyat/Teslimat Prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

4.7. ALICI, işbu sözleşme kapsamında cayma ve iade hakkının bulunmadığı hususunda sözleşme kurulmadan önce açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirildiğini ve bu hususta elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

4.8. Sözleşme konusu ürünün kargo bedeli ve/veya teslimat masrafları ALICI’ya aittir.

5. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÖDEME/TESLİMAT BİLGİLERİ

ALICI tarafından SATICI’dan elektronik ortamda alınan/sipariş edilen Ürün/Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Satış Bedeli, Ödeme Şekli, Teslim Alacak Kişi, Teslimat Adresi, Fatura Bilgileri, Kargo ücreti aşağıda belirtildiği gibidir.

Alınan/Sipariş Edilen Ürün :

#SiparisUrunler#

Ödeme Şekli : #OdemeSekli#

Teslim Edilecek Kişi :#TeslimEdilecekKisi#

Telefon numarası :#TeslimatTelefon#

Teslimat Adresi :#TeslimatAdres#

Fatura Adresi :#FaturaAdresi#

Vergi Dairesi :#VergiDairesi#

Vergi Numarası :#VergiNumarasi#

Kargo Ücreti : #KargoUcret#

Adeti Satış Bedeli (KDV dahil)

6. GENEL HÜKÜMLER

6.1. 18(on sekiz) yaşından küçükler www.ozdestore.com' dan alış-veriş yapamaz.

6.2. www.ozdestore.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve ALICI tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

6.3. Sözleşme hükümleri her iki tarafı da bağlayan hükümler içermekte olup, bir tarafın sözleşme hükümlerine uymaması, diğer tarafın sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

7. SİPARİŞ VE ÖDEME PROSEDÜRÜ

7.1. Sipariş Prosedürü: Sipariş, alış-veriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dâhil TL tutarı (Taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) ALICI tarafından onaylandıktan sonra, siparişin alındığı SATICI tarafından e-posta ile teyit edilir. Akabinde sipariş ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır.

7.1.1. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı andır.

7.1.2. Siparişler, sevk edilmeden önce ALICI’ya SİPARİŞ ONAY e-postası gönderilir. Sipariş Onay e-postası gönderilmeden sevkiyat yapılmaz.

7.1.3. Siparişlerin tedarik, ödeme ve teslimat sürecinin aksamaması için Sipariş Onay e-postası ALICI tarafından beklenmelidir. Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı sorunlarından kaynaklanan problemler ALICI’ya telefon/faks/e-posta yoluyla bildirilir. Gerekli hallerde ALICI’dan bankası ile görüşmesi istenebilir.

7.1.4. Eğer ürün stok problemi ile karşılaşılırsa ya da herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürünün tedarik edilememesi durumunda ALICI hemen bilgilendirilir, ALICI’nın arzusu doğrultusunda bir başka yeni bir ürün gönderilebilir, ürünün stoklara girmesi/teslime engel sebebin ortadan kalkması beklenebilir veya sözleşme iptal edilebilir.

7.2. Ödeme: www.ozdestore.com internet sitesinden kredi kartı (Visa, MasterCard) ile kapıda ödemeli olarak yapılabilir. Havale, EFT, ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi SATICI şirket müşteri hizmetleri ile teyit edilmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.

7.2.1. ALICI kredi kartıyla ödeme yapmayı tercih etmiş ise, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faiziyle ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin ilgili banka ve ALICI arasındaki sözleşme kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2.2. ALICI’nın, kredi kartıyla ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir.

7.3. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi durumunda, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 10 (on) gün içinde SATICI'ya aynen geri göndermesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir. Bunun dışında ALICI’nın bir başkasına ait kredi kartını kullanarak alış veriş yapmasından kaynaklanan tüm sorumluluk kendisine aittir.

8. SEVKİYAT/TESLİMAT PROSEDÜRÜ

8.1. Sevkiyat: Sipariş Onay e-postasının ALICI’ya gönderilmesinin ardından, sözleşme konusu ürün ALICI’nın işbu sözleşmede gösterdiği teslimat adresine gönderilmek üzere SATICI’nın anlaşmalı olduğu Kargo Şirketine teslim edilir. Gerek görmesi durumunda SATICI ürün sevkiyatını kendi personeline yaptırabilir.

8.2. Teslimat: Sözleşme konusu ürün Kargo Şirketi/kendi personeli vasıtasıyla ALICI’nın adresine teslim edilir. Teslimat süresi, ALICI tarafından siparişin verildiği günden itibaren 30 (otuz) gündür. SATICI bu 30 (otuz) günlük süre içinde edimini yerine getirmezse ALICI sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşmenin feshi durumunda, SATICI, varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde ALICI’ya 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci maddesine göre belirlenen kanuni faiziyle birlikte geri ödeyecek ve varsa ALICI’yı borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade edecektir.

8.3. Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde SATICI bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirir ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade eder. Böyle bir durumda ALICI’nın, SATICI’dan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.

8.4. Ürünler, Kargo şirketlerinin adres teslimatı yapmadığı bölgelere telefon ihbarlı olarak gönderilir.

8.4.1. Kargo Şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma olabilir. Sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya ALICI’nın yerinde olmamasından yahut ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden doğabilecek zararlar ve ekstra kargo bedelleri ALICI’nın sorumluluğunda olup; bu bedellerden SATICI sorumlu tutulamaz.

8.4.2. Belirtilen günler dâhilinde ürün/ürünler ALICI’ya ulaşmadıysa teslimat problemleri için SATICI şirket müşteri hizmetlerine telefon ya da e-posta yoluyla ulaşılması halinde, SATICI şirket yetkilileri konuyla hemen ilgilenip, gerekli çözümü sağlayacaktır. Teslimat problemleri yaşanmaması için ALICI’nın sevkiyat bilgilerini tam ve eksiksiz doldurması ve teslimat yapılacak adreste bulunması gereklidir.

8.4.3. Zarar Görmüş Paketler:Zarar görmüş paketler ALICI tarafından teslim alınmamalı; Kargo Şirketi yetkilisine bu hususta tutanak tutturulmalıdır. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı vardır. ALICI tarafından ürün teslim alındıktan sonra Kargo Şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilir. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın ALICI’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda SATICI’nın Müşteri Hizmetlerine bildirilmelidir. Müşteri Hizmetleri, sorunun çözülmesi için hemen harekete geçer.

9. CAYMA VE İADE HAKKINA İLİŞKİN BİLGİ VE KOŞULLAR

İşbu sözleşme kapsamında Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/ç maddesi kapsamında ALICI’nın cayma ve iade hakkı yoktur. ALICI, cayma ve iade hakkının olmadığı hususunda sözleşme kurulmadan önce bilgilendirildiğini ve bu hususu kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

10. GARANTİ KOŞULLARI

10.1. Alınan ürünlerin garanti bilgilerine ALICI tarafından alımdan önce dikkat edilir.

10.2. SATICI tarafından teslim edilen ürünün kusurlu, bozuk, hatalı olduğu ya da taahhüt edilen nitelikleri taşımadığı durumda; ALICI’nın Tüketici’nin Korunması Hakkında Kanun’dan doğan hakları saklıdır. ALICI teslim aldığı ayıplı olduğunu iddia ettiği ürün için kargocudan tutanak düzenlenmesini talep eder. Tutulan tutanak kargo yetkilisi ve ALICI tarafından imzalanır. Üründe bulunan ayıbın/kusurun giderilmesi veya yenisiyle değiştirilmesi için; teslimatın yapıldığı günden itibaren 30 (otuz) gün içinde ürünü faturası ve hasarlı ürün tutanağıyla birlikte, kendisine teslim eden taşıyıcı firma (kargo firması) ile SATICI’ya geri gönderebilir.

10.3. SATICI, ALICI’ya verilen yeni/muadil ürünün tesliminde, gerektiği takdirde yeni evraklar tanzim etme ve/veya isteme, gerekli hallerde kargo bedeli alma hakkını saklı tutar. Ticari nitelikteki işler için Türk Ticaret Kanununu hükümleri geçerlidir.

11. SATICININ ŞİKAYETLERE İLİŞKİN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

İletilen tüketici şikâyetlerinin şikâyet başvurusundan itibaren en az iş günü içerisinde çözümlenmesi esastır. Satıcıdan kaynaklanmayan nedenlerle makul sürede çözülmesi mümkün olmayan şikâyetler hakkında tüketici gecikmeksizin bilgilendirilir. Bilgilendirme kapsamında asgari olarak;

a) Şikâyetin çözülememesinin gerekçesi

b) Sürecin tamamlanması için varsa öngörülen çözüm tarihi

c) Tüketici menfaatinin sağlanması için varsa alınabilecek diğer tedbirler ile ilgili hususları yer alır.

Çözülmüş tüketici şikâyetleri ile bu şikâyetlere verilen cevaplar ve ilgili süreçler kayıt altına alınır.

12. TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

12.1. Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 125-126. maddelerinde yer alan borçlunun temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmemesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraftan edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkı doğacaktır.

12.2. ALICI’nın kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde bankaya karşı sorumlu olacaktır.

13. MÜCBİR SEBEPLER

13.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, mücbir sebep (tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza...) olarak kabul edilecektir.

13.2. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep hali 10 (on) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğacaktır.

14. GİZLİLİK

14.1. İşbu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ALICI’nın ödeme yapmak için SATICI’ya ilettiği bilgiler, SATICI tarafından üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. SATICI bu bilgileri resmi makamlara açıklama yapma hususunda zorunluluk ortaya çıkması durumu hariç hiçbir şekilde açıklamayacaktır.

14.2. Kredi kartı bilgileri SATICI tarafından saklanmaz, kredi kartı bilgileri tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.

15. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

15.1. İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen parasal değerler dâhilinde ALICI’nın ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri görevli ve yetkilidir.

16. SON HÜKÜMLER

16.1. İşbu sözleşme elektronik ortamda taraflarca okunmuş, kabul edilmiş ve teyit edilmiştir. İşbu sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve sair ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

16.2. İşbu sözleşme ... /.../.... tarihinde taraflarca düzenlenmiş ve yürürlüğe girmiştir.

SATICI

Erişler Gıda San. ve Tic. A.Ş.

ALICI

#MusteriAdSoyad#