SİPARİŞ TAKİBİ

Ön Bilgi Formu

1. SATICI

Ünvanı Erişler Gıda San. Ve Tic. A.Ş.
Adresi Eski Silivri Yolu No:58 Mimarsinan B.Çekmece 34535 İstanbul
Telefon 444 37 47
Faks 0212 861 45 61
Mersis No 0360001816400010
E-Posta Adresi info@ozdestore.com
Web Site www.ozdestore.com
Şikayet Soru ve Öneri Bildirimi için Müşteri Hizmetleri iletişim bilgisi Ender TURNA - info@ozdestore.com

2. SÖZLEŞME KONUSU MAL YA DA HİZMETİN TEMEL ÖZELLİKLERİ :

Alınan/Sipariş Edilen Ürün #SiparisUrunler#
Adedi
Peşin Satış Tutarı
Toplam Satış Bedeli(KDV Dahil)
Ödeme Şekli #OdemeSekli#
Teslim Edilecek Kişi #TeslimEdilecekKisi#
Kargo Ücreti/Teslimat Masrafları #KargoUcret#

3. SÖZLEŞMENİN KURULABİLMESİ İÇİN İZLENECEK TEKNİK ADIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER :

Satın alma esnasında “satış sözleşmesini kabul ediyorum” kısmının işaretlenmesi sözleşmenin kurulması için yeterlidir.

4. SÖZLEŞME METNİNİN SÖZLEŞMENİN KURULMASINDAN SONRA, SATICI TARAFINDAN SAKLANIP SAKLANMAYACAĞI İLE BU SÖZLEŞMEYE ALICININ DAHA SONRA ERİŞİMİNİN MÜMKÜN OLUP OLMAYACAĞI VE BU ERİŞİMİN NE KADAR SÜREYLE SAĞLANACAĞINA İLİŞKİN BİLGİLER:

Satış sözleşmesinde her an www.ozdestore.com web sitesinde yer alan linkten ulaşılabilmektedir.

5. VERİ GİRİŞİNDEKİ HATALARIN AÇIK VE ANLAŞILIR BİR ŞEKİLDE BELİRLENMESİNE VE DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN TEKNİK ARAÇLARA İLİŞKİN BİLGİLER:

Hatalı girilen bilgilerin düzeltilme işlemi hesabım kısmından gerçekleştirilebilmektedir. https://www.ozdestore.com/Hesabim/

6. ÖDEME ŞEKLİ :

Ödemeler; sitede yazılı olduğu şekilde kapıda ödemeli olarak yapılabilmektedir.

Satıcı tarafından uygulamaya konulması halinde kredi kartı ile de ödeme yapılabilecektir. Bu durumda; Kredi kartı ile yapılan ödemelerde, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin ilgili banka ve ALICI arasındaki sözleşme kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI’nın, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir.

7. TESLİMAT VE İFA:

Siparişe konu ürünün kargo bedeli/teslimat masrafları alıcıya aittir. 15 TL ÜSTÜ SİPARİŞLERDE KARGO ÜCRETİ SATICI TARAFINDAN KARŞILANMAKTADIR

Sevkiyat:Sipariş Onay e-postasının ALICI’ya gönderilmesinin ardından, sözleşme konusu ürün ALICI’nın işbu sözleşmede gösterdiği teslimat adresine gönderilmek üzere SATICI’nın anlaşmalı olduğu Kargo Şirketine teslim edilir. Gerek görmesi durumunda SATICI ürün sevkiyatını kendi personeline yaptırabilir.

Teslimat: Sözleşme konusu ürün Kargo Şirketi/kendi personeli vasıtasıyla ALICI’nın adresine teslim edilir. Teslimat süresi, ALICI tarafından siparişin verildiği günden itibaren 30 (otuz) gündür. SATICI bu 30 (otuz) günlük süre içinde edimini yerine getirmezse ALICI sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşmenin feshi durumunda, SATICI, varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde ALICI’ya 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci maddesine göre belirlenen kanuni faiziyle birlikte geri ödeyecek ve varsa ALICI’yı borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade edecektir.

Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde SATICI bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirir ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade eder. Böyle bir durumda ALICI’nın, SATICI’dan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.

Ürünler, Kargo şirketlerinin adres teslimatı yapmadığı bölgelere telefon ihbarlı olarak gönderilir.

Kargo Şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma olabilir. Sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya ALICI’nın yerinde olmamasından yahut ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden doğabilecek zararlar ve ekstra kargo bedelleri ALICI’nın sorumluluğunda olup; bu bedellerden SATICI sorumlu tutulamaz.

Belirtilen günler dâhilinde ürün/ürünler ALICI’ya ulaşmadıysa teslimat problemleri için SATICI şirket müşteri hizmetlerine telefon ya da e-posta yoluyla ulaşılması halinde, SATICI şirket yetkilileri konu ile hemen ilgilenip, gerekli çözümü sağlayacaktır. Teslimat problemleri yaşanmaması için ALICI’nın sevkıyat bilgilerini tam ve eksiksiz doldurması ve teslimat yapılacak adreste bulunması gereklidir.

Zarar Görmüş Paketler: Zarar görmüş paketler ALICI tarafından teslim alınmamalı; Kargo Şirketi yetkilisine bu hususta tutanak tutturulmalıdır. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı vardır. ALICI tarafından ürün teslim alındıktan sonra Kargo Şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilir. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın ALICI’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda SATICI’nın Müşteri Hizmetlerine bildirilmelidir. Müşteri Hizmetleri, sorunun çözülmesi için hemen harekete geçer.

8. CAYMA VE İADE HAKKINA İLİŞKİN BİLGİ VE KOŞULLAR

İşbu sözleşme kapsamında Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/ç maddesi kapsamında ALICI’nın cayma ve iade hakkı yoktur.

9. GARANTİ SÜRESİ VE KOŞULLARI:

Alınan ürünlerin garanti bilgilerine ALICI tarafından alımdan önce dikkat edilir.

SATICI tarafından teslim edilen ürünün kusurlu, bozuk, hatalı olduğu ya da taahhüt edilen nitelikleri taşımadığı durumda; ALICI’nın Tüketici’nin Korunması Hakkında Kanun’dan doğan hakları saklıdır. ALICI teslim aldığı ayıplı olduğunu iddia ettiği ürün için kargocudan tutanak düzenlenmesini talep eder. Tutulan tutanak kargo yetkilisi ve ALICI tarafından imzalanır. Üründe bulunan ayıbın/kusurun giderilmesi veya yenisiyle değiştirilmesi için; teslimatın yapıldığı günden itibaren 30 (otuz) gün içinde ürünü faturası ve hasarlı ürün tutanağıyla birlikte, kendisine teslim eden taşıyıcı firma (kargo firması) ile SATICI’ya geri gönderebilir. SATICI, ALICI’ya verilen yeni/muadil ürünün tesliminde, gerektiği takdirde yeni evraklar tanzim etme ve/veya isteme, gerekli hallerde kargo bedeli alma hakkını saklı tutar. Ticari nitelikteki işler için Türk Ticaret Kanununu hükümleri geçerlidir.

10. İLETİŞİM ÜCRETLERİ:

Her nevi iletişim bedeli Alıcıya aittir.

11. GİZLİLİK

Sipariş sebebiyle ALICI ile SATICI arasında yapılacak sözleşme kapsamında elde edilen bilgiler, SATICI tarafından üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. SATICI bu bilgileri resmi makamlara açıklama yapma hususunda zorunluluk ortaya çıkması durumu hariç hiçbir şekilde açıklamayacaktır.

Kredi kartı bilgileri SATICI tarafından saklanmaz, kredi kartı bilgileri tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.

12. TALEP VE ŞİKÂYETLERİN İLETİLMESİ:

Alıcı, her türlü talep ve şikâyetlerini Satıcının 1. maddede belirtilen iletişim adreslerine yapabilir.

ALICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Alıcı’nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabilir.

13. SATICININ ŞİKÂYETLERE İLİŞKİN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

İletilen tüketici şikâyetlerinin şikâyet başvurusundan itibaren en az iş günü içerisinde çözümlenmesi esastır. Satıcıdan kaynaklanmayan nedenlerle makul sürede çözülmesi mümkün olmayan şikâyetler hakkında tüketici gecikmeksizin bilgilendirilir. Bilgilendirme kapsamında asgari olarak; a) Şikâyetin çözülememesinin gerekçesi b) Sürecin tamamlanması için varsa öngörülen çözüm tarihi c) Tüketici menfaatinin sağlanması için varsa alınabilecek diğer tedbirler ile ilgili hususları yer alır.

Çözülmüş tüketici şikâyetleri ile bu şikâyetlere verilen cevaplar ve ilgili süreçler kayıt altına alınır.

14. VERİLEN SİPARİŞ NEDENİYLE ALICI'NIN ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ DOĞACAKTIR.

Alıcı, 6502 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 5. ve 6. maddeleri ve 6563 sayılı ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN hükümleri gereğince işbu açık ve anlaşılır Ön Bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve bu hususta elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.