SİPARİŞ TAKİBİ

Gizlilik Politikası

1. KULLANIM KURALLARININ KABUL EDİLMESİ

Sayın Kullanıcı, Bu sözleşmedeki bütün kayıt ve şartları dikkatlice okumanız önemlidir. İşbu sitenin sahibi, yönetimi, işletmesi ve idaresi Erişler Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye (Erişler Gıda) aittir. İşbu web sitesine, http://www.ozdestore.com web adresinden ulaşılmaktadır. İşbu akdin içerdiği şartlar, (akit) kullanıcının web sitesine erişim ve web sitesini kullanımıyla ilgili kayıt ve şartları tespit etmektedir. Siteye erişiminiz ve bu siteyi kullanmanız işbu akdi kabul ettiğiniz ve bu akdin kurallarıyla bağlı olduğunuz anlamına gelmektedir. Eğer bu akitte belirtilen yazılı şart ve koşulları kabul etmiyor ve bu kurallarla bağlı kalmak istemiyorsanız, işbu siteye erişim sağlamamalı ya da siteyi kullanmamalısınız. Eğer Erişler Gıda tarafından yönetilen işbu sitenin kayıt ve şartlarından, kurallarından, talimatlarından işletme ve idaresinden memnun değilseniz, hukuken yegâne yolunuz bu siteyi kullanmaya devam etmemenizdir. Erişler Gıda işbu akdi istediği zaman değiştirip güncelleme hakkına sahiptir.

2. SORUMLULUK KABUL ETMEME

İşbu site ve muhtevası, olduğu gibi kullanımınıza sunulmaktadır. Bu siteye giriş yapmak ve kullanmakla, sitenin içiriğiyle ilgili kullanımdan doğacak riskleri üstlenmiş olursunuz. Erişler Gıda sitenin içeriğinin ve tüm muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte; doğru, güvenilir, yerinde ve uygun olduğu, içeriğinde kullanılan bilgi, veri, yazılım, ürün veya hizmetlerin ticarete elverişli nitelikte olduğu, web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, aksaklıklar kusur ve bozuklulukların düzeltileceği, web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususunda herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir beyan ve teminat vermemektedir.

3. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN WEB SİTELERİNE LİNK VERİLMESİ

Siz kullanıcıya kolaylık olsun diye işbu site, üçüncü kişilerin web sitelerine link vermekte, erişim sağlamakta olup, bununla beraber işbu durum söz konusu üçüncü kişilerin web sitelerinin muhtevasının Erişler Gıda tarafından onaylandığı anlamına gelmemektedir. Yine üçüncü kişilerin siteye verdikleri linklerin web içeriklerinin doğruluğu ve güvenilirliği Erişler Gıda tarafından onaylandığı anlamına gelmemektedir. Her ne kadar Erişler Gıda işbu web sitesine olan eklemeleri, link bağlantılarını teşvik etse de işbu paragrafta aşağıda sayılan içerikleri taşıyan üçüncü şahısların web sitesinden link bağlantısı verilmesine, erişim sağlanmasına veya bu tür eklemelerin yapılmasına izin vermemektedir: İçeriği hukuka aykırı, yıldırıcı, tehdit edici, hakaret niteliğinde olan, genel ahlaka aykırı, yakışıksız, edebe aykırı, aşağılayıcı, karalayıcı, küfürlü, pornografik, lekeleyici ve benzeri her türlü olumsuz bilgi ile burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla cezayı gerektiren ve suç olabilecek veya suçu teşvik eden veya ulusal ve uluslararası kanunları ihlal eden her türlü mesaj, söz, davranış ve yayın ile bu tür içeriklerden dolayı Erişler Gıda’nın itibarını, güvenirliğini sarsacak veya iş ve eylemlerine zarar verebilecek veya içerdiği mesaj, yayın veya her türlü bilgi vasıtasıyla ırkçılık, bağnazlık, nefret ve herhangi bir gruba veya kişiye karşı her türlü fiziki zarar ve incitme veya azınlık bir gruba karşı taciz veya tacizde bulunmayı teşvik eden veya cinsel ve şiddet içeren ve teşvik eden her türlü bilgi ve unsur ihtiva eden veya hukuk dışı eylemleri öven ve teşvik eden her türlü bilgi ve yayın veya ateşli silah üretmeye, satmaya ve almaya yönelik her türlü bilgi ve yayın veya içeriğinde başkalarının kişisel manevi ve fikri mülkiyet haklarına ihlal ve tecavüz teşkil eden her türlü yazılım programları veya diğer her türlü araç ve unsurlar. Erişler Gıda yukarıdaki paragrafta sayılan içerikleri barındıran her türlü eklemeyi, erişimi, link vermeyi veya diğer web siteleri tarafından ekleme ve link verilmesini ret etme ve yasaklama yetkisine sahip olup, bu hallerde Erişler Gıda’nın talebi halinde kullanıcı olarak siz bu tür içerik taşıyan eklemeleri ve linkleri web sitesinden kaldırmayı kabul etmiş sayılmaktasınız.

4. GÜVENLİK

İnternet üzerindeki bilgi alış verişleri genel olarak güvenli olmadığı için internet ortamındaki bilgi alış verişlerinizde dikkatli olmanız tavsiye edilmekte olup, işbu konuda Erişler Gıda siz kullanıcıya site içindeki iletişiminizin, kişisel ve diğer bilgilerinizin güvenliğine ilişkin olarak ya da üçüncü şahıslar tarafından bilgilerinizin ele geçirilmesine karşı teminat veremez, vermemektedir.

5. İHLAL

Siz kullanıcının açık veya zımni olarak işbu akdi ihlal etmeniz karşısında Erişler Gıda tarafından işbu akdin ihlal edilmesine müsaade edilmesi veya haktan feragat edilmesi, bu ve benzeri diğer akit şartlarını ihlalleriniz karşısında Erişler Gıda tarafından size izin verildiği veya söz konusu diğer ihlaller karşısında hakkından feragat ettiği anlamına gelmez.

6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

İşbu sitede yayınlanan veya web sitesi vasıtasıyla erişilebilen ve burada sayılanlarla sınırlı olmamakla beraber; bütün haber, metin, yazı, makale, grafik, fotoğraf, görüntü, resim, ses klipi, yazılım programı, bilgisayar kodu, toplu halde, işbu web sitesi içeriği, Erişler Gıdaya ve/veya ona lisans veren veya içerik sağlamaya yetkili kılınan taraflara ait olup, Türk ve yabancı fikri mülkiyet mevzuatının koruması altındadır. Buna ek olarak işbu web sitesi içeriği işleme ve derleme eserlerle ilgili Türk ve yabancı telif hakları kanunu tarafından da korunmaktadır. Kullanıcı, web sitesindeki veya web sitesi vasıtasıyla erişilebilen içerikle ilgili telif hakları hususunda ilgili ek bildirim, ihtar ve kısıtlamalara da uymak zorundadır. İşbu akitte açık bir şekilde beyan edilmeyen ve Erişler Gıda tarafından açık ve yazılı bir izin olmaksızın işbu web sitesinde yapılan herhangi bir kullanım, çoğaltma, değiştirme, çevirme, yayma, tahrifat, kamuya gösterim, sergileme, web sitesine yükleme, internette yayınlama, iletim, yeniden iletim ve dağıtım veya diğer şekillerde web sitesini veya onun herhangi bir içeriğini bir bütün olarak veya kısmı bir şekilde kullanmak ve ondan yararlanmak yasaklanmıştır. Erişler Gıda, yukarıdaki paragrafta sayılanlar ile sınırlı olmamak kaydıyla; gazete münderecatı, haber, havadis, fıkra, kısa yazı, köşe yazısı, fotoğraf, grafik, görüntü, resim, ses klipi, yazılım programı, bilgisayar kodu, toplu halde, işbu web sitesi içeriği ve benzeri unsurlar üzerinde FSEK m. 36 anlamında telif haklarını saklı tutmuştur. Belirtilen unsurlar, kaynak gösterilse dahi izin alınmadan kullanılamaz.

7. SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI

Uygulanacak mer’i hukuka bağlı olarak, ihmal de dâhil olmak üzere, ancak bununla sınırlanmamak kaydıyla, hiç bir şart ve koşul altında Erişler Gıda, yöneticileri, müdürleri, çalışanları, şube ve acenteleri lisans verenleri veya sırasıyla onların halefleri veya onların yerine geçenler, kendisinden devir ve temlik alanlar; meydana gelebilecek hiç bir zarar ve kayıptan, ticari iş kaybından, veri ve kar kaybından veya işbu akdin ihlal ve ihmalinden meydana gelip gelmediğine bakılmaksızın her türlü rastlantısal, özel, doğrudan veya dolaylı zarar ve ziyandan veya haksız fiilden sorumlu tutulamazlar. Erişler Gıda, yukarıdaki paragrafta zikredilen kayıp ve zararların meydana geleceğini veya gelebilecek olma ihtimalini bilmesi veya bilmesinin gerekmesi veya bilebilecek olması halinde dahi sorumlu tutulamayacaktır. Hiç bir şart ve koşul altında, Erişler Gıda, yöneticileri, müdürleri, çalışanları, şube ve acenteleri lisans verenleri veya sırasıyla onların halefleri veya onların yerine geçenler, kendisinden devir ve temlik alanlar, Erişler Gıda’nın veya kullanıcının, kullanıcı şifre ve hesap bilgilerinin korunmasındaki ihmalinden dolayı meydana gelebilecek hiçbir zarar ve ziyandan sorumlu değildir. Web sitesindeki sponsorların, reklam verenlerin ve üçüncü kişilerin, müştereken veya tek başına kullanımları sonucu fiillerinden, hata ve ihmallerinden, davranışlarından dolayı Erişler Gıda açık bir şekilde hiç bir sorumluluk kabul etmediğini beyan etmektedir. Ayrıca hiç bir kayıt ve şart altında Erişler Gıda, yöneticileri, müdürleri, çalışanları, şube ve acenteleri lisans verenleri; burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın; web sitesini kullanan üçüncü kişilerin fiilleri, ihmalleri ve davranışlarından ve web sitesindeki veya işbu web sitesi üzerinden erişim sağlanan, link verilen web sitelerindeki içeriklerin, mal ve hizmetlerin, her türlü benzeri unsurların, yazılım ve programların kullanımından veya kullanılamamasından dolayı meydana gelebilecek hiç bir zarar, ziyan, kayıp, hasar ve masraftan sorumlu tutulamaz. İşbu web sitesinden veya web sitesi vasıtasıyla üçüncü kişilerden, mal ve hizmet satın alımından veya herhangi bir kullanımdan doğabilecek hiç bir zarar, ziyan, masraf ve kayıptan dolayı Erişler Gıda, yöneticileri, müdürleri, çalışanları, şube ve acenteleri lisans verenleri veya sırasıyla onların halefleri veya onların yerine geçenlerin kendisinden devir ve temlik alanların sorumlu tutulamayacağını ve bu hususlarda kullanıcı olarak herhangi bir hak iddiasında bulunmayacağınızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

8. YAZILIM PROGRAMLARI LİSANS HAKKI

Web sitesine yerleştirilen, kaydedilen tüm yazılımlar, burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın bütün bilgisayar kodları, bunlar içerisinde bulunan veya yerleştirilen veya bu bilgisayar yazılımları (“yazılım”) tarafından oluşturulan tüm dosya ve görüntüler telif hakları ve ilgili kanunların koruması altındadır. Tüm bu zikredilen yazılımların mülkiyeti Erişler Gıda’ya veya ona lisans verenlere veya bu tür yazılımların mülkiyetini elinde bulunduran yetkilendirilmiş diğer şahıslara aittir. İşbu akitte belirtilen kayıt ve koşullar altında web sitesindeki yazılımlara erişim ve kullanım hakkı siz kullanıcıya tanınmış olup, buna ek olarak bu tür yazılımlara erişim ve kullanım için başka şart ve koşullar da öngörülebilir İşbu web sitesi yazılım programını yüklemek için kullanımınıza sunuyorsa, aksi kararlaştırılmadıkça işbu akitte yazılı şartlara ve işbu akit dışında diğer yükleme (downloading) ve yazılımların (software) kullanımları ile ilgili koşullara uymak kaydıyla; kişisel olarak, başkasına devredilemez ve münhasır olmayan bir ruhsatla; bu yazılımın bir kopyası, ağ bağlantısı olmayan bir bilgisayarda kişisel amaçlı ve ticari amaç taşımamak kaydıyla kurulup çalıştırılabilir. İşbu akitte açıkça izin verilen hususlar dışında kullanıcı, yazılım programlarını bir bütün olarak veya kısmen; kullanamaz, çoğaltamaz, düzeltme yapamaz, çevirisini yapamaz, uyarlayamaz, yükleyemez, indiremez ve iletemez; yazılım programları içerisinde belirtilen markalarla, mülkiyetle ilgili uyarıları çıkartamaz, değiştiremez, saklayamaz; satamaz, kiralayamaz, lisans veremez, devredemez veya diğer bir şekilde erişim sağlayamaz; sökemez, çıkartamaz, kaynak koda dönüştüremez, şifre çözme ve kırma yapamaz, yazılım programı üzerinde tersine mühendislikte bulunamaz veya başkalarına bu konuda yardımcı olamaz. İşbu web sitesine yerleştirilen bütün yazılım programları var olduğu gibi kullanımınıza sunulmakta olup bu programlarla ilgili açık veya zımni herhangi bir teminat ve garanti verilmez. İşbu web sitesinde bulunan hiç bir şey kullanıcıya herhangi bir hak, unvan, menfaat veya herhangi bir lisans hakkı vermediği gibi web sitesindeki yazılım programları üzerinde veya web sitesi vasıtasıyla indirilen yazılım programları üzerinde de herhangi bir fikri mülkiyet hakkı ve benzeri hak vermez.

9. WEB SİTESİNDE KAYIT ŞARTLARI

İşbu web sitesinin bazı bölümlerini kullanmak için web sitesine kayıt ve üye olmanız istenebilir. Bu halde kayıt ve üyelik için sizden istenen bilgileri veya size verilen kayıt ve üye formunda istenen bilgilerinizi doğru, inanılır, güvenilir ve tam olarak vermeniz ve bu bilgileri zamanında güncellemeniz gerekmektedir. Eğer Erişler Gıda’nın sizin verdiğiniz bilgilerin doğruluğu, inandırıcılığı, güvenirliği ve güncelliği hakkında kuşkulanmak için makul nedenleri varsa sizin web sitesini kullanımınızı ve web sitesine erişiminizi askıya alabilir veya tamamen engelleyebilir.

10. FESİH

Herhangi bir zamanda ve hiç bir uyarı ve ihtara gerek olmaksızın Erişler Gıda uygun gördüğü takdirde ve hiç bir gerekçe göstermeden web sitesini kullanımınızı veya web sitesine erişiminizi engelleyebilir. Ayrıca işbu akitte belirtilen kayıt ve şartları ihlal etmeniz halinde, Erişler Gıda sizin web sitesinin tamamına veya herhangi bir kısmına olan erişiminizi ve kullanımınızı engelleyebilir.

11. MARKALARIN VE SAİR FİKRİ MÜLKİYETE KONU UNSURLARIN KULLANIMI

İşbu web sitesinde üçüncü kişilere ait belirli markaların ve diğer ayırt edici isimlerin ve/veya işaretlerin ve sair fikri mülkiyete konu unsurların kullanılması bu kişilerle Erişler Gıda arasında herhangi bir ilişki olduğu veya aralarında lisans anlaşması olduğu veya Erişler Gıda’nın söz konusu üçüncü kişilerin mal, hizmet ve işlemlerini onayladığı anlamına gelmez. Erişler Gıda veya fikri mülkiyet sahibi, ilgili üçüncü kişilerin yazılı izni olmadıkça işbu web sitesi içeriğindeki hiç bir şey kullanıcıya, Erişler Gıda veya üçüncü kişilere ait marka, ayırt edici isimler ve işaretler, logo ve tasarımlar ve benzeri fikri mülkiyet hakları üzerinde herhangi bir kullanım hakkı veya lisans vermez.

12. WEB SİTESİNİ KULLANIM VE YAPILAN EKLEMELER

İşbu web sitesi Erişler Gıda ve diğer kullanıcılarla iletişime girmek için siz kullanıcıya siteye mesaj ve değişik içerikler ekleme, dosya, belge ve benzeri unsurları (“siteye eklemeler”) yükleme imkânı sunabilir. Web sitesinde size tanınan bu tür bir imkânı kullanırken işbu paragrafta sayılanlar yasaklanmıştır: (a) Erişler Gıda’nın takdir ve idaresinde olan bir konuda web sitesinde tasarrufta bulunmak veya web sitesinin düzenli bir şekilde çalışmasını veya başkalarının web sitesini kullanmasını ve ondan yararlanmasını engellemek, kısıtlamak, mani olmak, müdahale etmek veya bu yönde bir teşebbüste bulunmak; (b) içeriği hukuka aykırı yıldırıcı, tehdit edici, hakaret niteliğinde olan, genel ahlaka aykırı, yakışıksız, edebe aykırı, pornografik, aşağılayıcı, karalayıcı, küfürlü, lekeleyici ve benzeri her türlü bilgi ile (c) burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla suç teşkil edecek veya suça teşvik edici nitelikte veya ulusal ve uluslararası kanunlara aykırı olan veya başkalarının kişisel haklarını zedeleyici, çiğneyici, hakaret edici, özel hayatlarına ve kamu haklarına tecavüz teşkil eden veya fikri mülkiyet hukuku ve ilgili diğer kanunlar tarafından korunan telif hakları, patent, tasarım, ticari sır veya diğer fikri mülkiyet hakları ile bunlara ek olarak eser sahibinden izin almaksızın işleme ve derleme eser haklarına karşı ihlal ve tecavüz teşkil eden her türlü yazı, makale, resim, görüntü, fotoğraf, haber, yazılım programı veya benzeri unsurlar veya (d) kin, nefret, ırkçılık, bağnazlık, başkalarına karşı her türlü fiziki tecavüzü teşvik eden veya küçüklere zararlı olabilecek, rahatsız edici, saldırgan veya başkalarına saldırganlığı teşvik edici, her türlü mesaj, eklemeler ve yayınlarla; (e) küçükleri şiddet ve cinselliğe yönelten, teşvik eden veya kanuna karşı faaliyetler hakkında eğitici bilgi veren, yasadışı silahların üretimi, nasıl yapıldığı, nasıl satıldığı hususunda bilgi veren (f) diğer kullanıcılara vermek üzere ve ticari amaçlı veya diğer başka yasal olmayan amaçlar için kullanmak üzere web sitesini kullananların şifre ve kişisel bilgilerini istemek, almak, (g) virüs veya zararlı spamlar içeren veya virüs yaratan her türlü mesaj, ekleme ve yüklemeler (h) istenmeyen e-mail, zincirleme mektup, davetsiz toplu e-mail veya spam göndermek veya (ı) web sitesini ticari amaç için kullanmak, reklam, satış, ticari faaliyetle ilgili unsurlar taşıyan mesaj bırakma, eklemelerde bulunma veya yükleme yapmak İşbu siteye bıraktığınız mesajlar, yaptığınız ekleme ve yüklemelerle diğer her türlü unsurlar hakkında Erişler Gıda’ya münhasıran, kısıtlanamaz, yer itibariyle sınırsız, geri alınamaz ve telif ücretsiz izin ve lisans hakkı verdiğinizi kabul etmiş sayılmaktasınız. Söz konusu izin ve lisans hakkı sizin işbu web sitesine bıraktığınız, yüklediğiniz, ekleme yaptığınız her türlü mesaj ve yayınlarla diğer unsurların kullanım, yayma, çoğaltma, değiştirme, düzeltme, uyarlama, depolama, işleme ve derleme eser meydana getirme, dağıtma, iletme, yeniden iletme, kamuya açık alanda icra etme, teşhir etme ve diğer benzeri hakları ve buna ek olarak söz konusu haklar hususunda başkalarına lisans verme hakkını da kapsamaktadır. İşbu web sitesine mesaj bırakan, her türlü ekleme ve yüklemelerde bulunan kullanıcılar aynı zamanda bütün manevi haklarından Erişler Gıda lehine feragat ettiklerini kabul ederler. Erişler Gıda, kullanıcıların bıraktığı mesajları, eklemeleri ve yüklemeleri herhangi bir gerekçe göstermeden değiştirme, kaldırma ve kısıtlama hakkını saklı tutmakla birlikte, kullanıcılar, kanunun gerektirdiği veya mahkemelerin veya kamu kurumlarının talep ettiği bilgilerin Erişler Gıda tarafından ilgili kurum ve mercilere verilmesini veya kamuya ifşa edilmesini de kabul etmiş sayılırlar İşbu web sitesinde yayınlanan her türlü kullanıcı mesajları, yayınlar ve benzeri eklemeler ilgili kişinin kendi görüşlerini yansıtmakta olup, Erişler Gıda bu tür görüş ve fikirlerden ve ilgili mesaj, ekleme ve yüklemeler ile her tür diğer içeriklerden sorumlu olmadığı gibi işbu web sitesiyle ilgili hiç bir şikâyeti araştırmak ve sonuçlandırmakla da yükümlü değildir.

13. TAVSİYE DEĞİLDİR

İşbu web sitesindeki bilgiler sadece kullanıcıyı bilgilendirmek amacı ile sunulmuş olup hukuki, tıbbi, finansal, yatırım, vergi, muhasebe ve diğer benzeri konularda tavsiye verme niteliğinde değildir. İşbu web sitesinde yayınlanan bilgilere güvenerek herhangi bir işlem yapmanız tavsiye edilmemektedir.

14. ŞİFRE

İşbu web sitesinde belirtilen bazı özel kullanımlar için web sitesindeki üye ve kayıt sistemi üzerinden kullanıcı adı ve şifresi almanız gerekebilir. Söz konusu şifre ve kullanıcı adının gizli tutulması sizin sorumluluğunuzda olup şifrenizin veya hesabınızın herhangi bir izinsiz kullanımını öğrendiğinizde derhal Erişler Gıda’ya bildirmeniz ve her defasında web sitesindeki kullanıcı hesabınızdan çıkarken güvenli bir şekilde çıkış yapmanız gerekmektedir. Erişler Gıda’nın veya sizin ihmalinizden dolayı şifre ve hesabınızın korunamamasından doğacak hiç bir zarar, ziyan ve masraftan Erişler Gıda sorumlu değildir.

15. İZİNSİZ KULLANIM VE TECAVÜZ HALLERİNDE İHBAR VE BİLDİRİM

Telif hakları hususunda yapılacak izinsiz kullanım ve tecavüzlerle ilgili ihbar ve bildirimler …………. mail adresine yapılabilir. İhbar ve bildirimler karşısında Erişler Gıda derhal söz konusu ihbarları değerlendirip araştırır ve gerekli gördüğü her türlü tedbiri alır ve işlemleri başlatır. Daha etkin olması için izinsiz kullanım ve tecavüzlerle ilgili bildirim ve ihbarların aşağıda belirtilen şekillerde yapılması gerekmektedir. a. Web sitesinde izinsiz kullanıldığı iddia edilen telif hakkının tanımlanması b. İhlal edildiği öne sürülen telif hakkı sahibi adına ihbar ve bildirimde bulunan yetkili kişinin imzası c. İhbar ve bildirimde bulunan kişinin izinsiz kullanım ve tecavüz iddiasında bulunduğu telif hakkı ile ilgili telif hakkı sahibi veya onun lisans verdiği kişi veya acentesinin herhangi bir şekilde söz konusu telif hakkının kullanımı için izin vermediğine dair yazılı beyan. d. İhbar ve bildirimde bulunan tarafa ulaşabilmek için gerekli ve yeterli iletişim bilgileri (telefon numarası, adres, e-mail v.s.) e. İhbar ve bildirimde bulunan kişinin verdiği bilgilerin doğru ve güvenilir olduğu, yalan ve yanlış beyanda bulunması karşısında cezai yükümlülük altına girebileceği ve söz konusu telif hakları sahibi adına hareket etmek için gerekli yetkisinin olduğuna dair beyanı.

16. UYGULANACAK HUKUK

İşbu web sitesi (işbu web sitesi üzerinden link verilen üçüncü kişilere ait web siteleri hariç) Erişler Gıda tarafından kontrol ve idare edilmektedir. İşbu web sitesine erişim sağlamanız veya web sitesini kullanmanız halinde web sitesinin içeriği ile ilgili ve sizin erişim ve kullanımınızla ilgili hususlarda çıkacak sorunların çözümünde uygulanacak hukuk Türk Hukuku olup, İstanbul merkez mahkemeleri yetkili kılınmıştır.

KİŞİSEL VERİ RIZA METNİ

ERİŞLER GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

Erişler Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Erişler AŞ”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’ da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

A. İşlenen Kişisel Veriler

 • İşlenen Kişisel Veriler

  1. Adı Soyadı, T.C Kimlik No, Kimlik Seri, No, Anne adı, Baba adı, Doğum yeri ve tarihi, Medeni hali, Dini, Kan grubu, İmza, Fotoğraf, Kayıtlı olduğu il, İlçe, Mahalle, Köy, Cilt No, Aile Seri No, Cinsiyeti.

  Amaç

  1.1. Evrak yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması ve herhangi bir hukuksal bir süreçle ilgili bilgileri işlemek amacıyla.

  1.2. İç piyasa satış pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması, gerekli cari kayıtların oluşturulması ve yasal zorunluluklar amacıyla.

  1.3. Lojistik süreçlerinin yürütülmesi ve iş akışının sağlanması amacıyla.

  1.4. Hukuk süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması, yasal zorunluluk ve hukuksal süreçlerin yürütülmesi amacıyla.

  1.5. Evrak yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlaması ve herhangi bir hukuksal bir süreçle ilgili bilgileri işlemek amacıyla.

  1.6. Satın alma süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması ve sözleşmenin ifası amacıyla.

  1.7. Muhasebe süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması ve araç satış süreçlerinin tamamlanması amacıyla.

  Veri İşleme Şartı

  1.1.1.Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması.

  1.2.1.Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için veri işlemenin zorunlu olması.

  1.3.1.Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması.

  1.4.1.Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması.

  1.5.1.Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması.

  1.6.1.Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması.

  1.7.1.Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması.

  Yöntem

  1.1.1.1. Kurum kaynakları, resmi dairelerden gelen evraklar ve personelden talep (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.2.1.1. Kişiden talep ve kurum kaynakları (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.3.1.1. Kurum kaynakları firmalardan gelen bilgiler, faturalar ve irsaliyeler (Kısmen otomatik yollarla).

  1.3.1.2. Kişiden talep, firmalardan gelen bilgiler, resmî kurumlardan gelen bilgiler (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla)

  1.3.1.3. Kurum kaynakları, resmi dairelerden gelen evraklar, personelden talep (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.3.1.4. Hukuk biriminden gelen sözleşme ve vekaletnameler (Kısmen otomatik yollarla).

  1.3.1.5. Noter kağıtları, satış sürecindeki resmi evraklar ve kişiden talep (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.4.1.1. Kurum kaynakları firmalardan gelen bilgiler, faturalar ve irsaliyeler (Kısmen otomatik yollarla).

  1.4.1.2. Kişiden talep, firmalardan gelen bilgiler, resmî kurumlardan gelen bilgiler (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla)

  1.4.1.3. Kurum kaynakları, resmi dairelerden gelen evraklar, personelden talep (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.4.1.4. Hukuk biriminden gelen sözleşme ve vekaletnameler (Kısmen otomatik yollarla).

  1.4.1.5. Noter kağıtları, satış sürecindeki resmi evraklar ve kişiden talep (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.5.1.1. Kurum kaynakları firmalardan gelen bilgiler, faturalar ve irsaliyeler (Kısmen otomatik yollarla).

  1.5.1.2. Kişiden talep, firmalardan gelen bilgiler, resmî kurumlardan gelen bilgiler (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla)

  1.5.1.3. Kurum kaynakları, resmi dairelerden gelen evraklar, personelden talep (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.5.1.4. Hukuk biriminden gelen sözleşme ve vekaletnameler (Kısmen otomatik yollarla).

  1.5.1.5. Noter kağıtları, satış sürecindeki resmi evraklar ve kişiden talep (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.6.1.1. Kurum kaynakları firmalardan gelen bilgiler, faturalar ve irsaliyeler (Kısmen otomatik yollarla).

  1.6.1.2. Kişiden talep, firmalardan gelen bilgiler, resmî kurumlardan gelen bilgiler (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla)

  1.6.1.3. Kurum kaynakları, resmi dairelerden gelen evraklar, personelden talep (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.6.1.4. Hukuk biriminden gelen sözleşme ve vekaletnameler (Kısmen otomatik yollarla).

  1.6.1.5. Noter kağıtları, satış sürecindeki resmi evraklar ve kişiden talep (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.7.1.1. Kurum kaynakları firmalardan gelen bilgiler, faturalar ve irsaliyeler (Kısmen otomatik yollarla).

  1.7.1.2. Kişiden talep, firmalardan gelen bilgiler, resmî kurumlardan gelen bilgiler (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla)

  1.7.1.3. Kurum kaynakları, resmi dairelerden gelen evraklar, personelden talep (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.7.1.4. Hukuk biriminden gelen sözleşme ve vekaletnameler (Kısmen otomatik yollarla).

  1.7.1.5. Noter kağıtları, satış sürecindeki resmi evraklar ve kişiden talep (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  İşlenen Kişisel Veriler

  2. Adı Soyadı, T.C Kimlik No,İMZA

  Amaç

  2.1. Evrak yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlaması ve herhangi bir hukuksal bir süreçle ilgili bilgileri işlemek amacıyla.

  Veri İşleme Şartı

  2.1.1.Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması.

  Yöntem

  2.1.1.1. Kurum kaynakları, resmi dairelerden gelen evraklar, personelden talep (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  İşlenen Kişisel Veriler

  3. Adı Soyadı, T.C Kimlik No

  Amaç

  3.1. Dış ticaret ihracat süreçlerinin yürütülmesi iş akışının sağlanması amacıyla.

  3.2. Perakende muhasebe süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması ve gerekli masraf ödemelerinin sağlanması amacıyla.

  3.3. Şube süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması ve ürün tedarik aşamalarının yürütülmesi amacıyla.

  3.4. Kademe süreçlerinin yürütülmesi iş akışının sağlanması ve herhangi bir ihlal kaza durumunda gerekli süreçlerin yürütülmesi amacıyla.

  3.5. Cari hesaplar süreçlerinin yürütülmesi ve iş akışının sağlanması amacıyla.

  3.6. Finans süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması ve ödemelerin yapılması için zorunluluklar amacıyla.

  3.7. Perakende satış operasyon süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması amacıyla.

  3.8. Muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ve iş akışının sağlanması amacıyla.

  Veri İşleme Şartı

  3.1.1.Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması.

  3.2.1.Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması.

  3.3.1.Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması.

  3.4.1.Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması.

  3.5.1.Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması.

  3.6.1.Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması.

  3.7.1.Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması.

  3.8.1.Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması.

  Yöntem

  3.1.1.1. Faturalar irsaliyeler ve kurum kaynakları (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  3.1.1.2. Kurum kaynakları ERP (EBA-Uyumsoft) kişiden talep (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  3.1.1.3. ERP (Uyumsoft EBA) üzerinden gelen bilgiler, kurum kaynakları, faturalar ve irsaliyeler (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  3.1.1.4. Firmalardan gelen bilgiler (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  3.1.1.5. Kurum kaynakları (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  3.1.1.6. Firmalardan gelen bilgiler (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  3.1.1.7. Firmalardan gelen bilgiler irsaliye ve faturalar (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  3.1.1.8. Bağlı şahıs firmalarından müşteriler gelen faturalar ile (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  3.2.1.1. Faturalar irsaliyeler ve kurum kaynakları (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  3.2.1.2. Kurum kaynakları ERP (EBA-Uyumsoft) kişiden talep (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  3.2.1.3. ERP (Uyumsoft EBA) üzerinden gelen bilgiler, kurum kaynakları, faturalar ve irsaliyeler (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  3.2.1.4. Firmalardan gelen bilgiler (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  3.2.1.5. Kurum kaynakları (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  3.2.1.6. Firmalardan gelen bilgiler (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  3.2.1.7. Firmalardan gelen bilgiler irsaliye ve faturalar (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  3.2.1.8. Bağlı şahıs firmalarından müşteriler gelen faturalar ile (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  3.3.1.1. Faturalar irsaliyeler ve kurum kaynakları (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  3.3.1.2. Kurum kaynakları ERP (EBA-Uyumsoft) kişiden talep (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  3.3.1.3. ERP (Uyumsoft EBA) üzerinden gelen bilgiler, kurum kaynakları, faturalar ve irsaliyeler (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  3.3.1.4. Firmalardan gelen bilgiler (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  3.3.1.5. Kurum kaynakları (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  3.3.1.6. Firmalardan gelen bilgiler (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  3.3.1.7. Firmalardan gelen bilgiler irsaliye ve faturalar (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  3.3.1.8. Bağlı şahıs firmalarından müşteriler gelen faturalar ile (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  3.4.1.1. Faturalar irsaliyeler ve kurum kaynakları (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  3.4.1.2. Kurum kaynakları ERP (EBA-Uyumsoft) kişiden talep (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  3.4.1.3. ERP (Uyumsoft EBA) üzerinden gelen bilgiler, kurum kaynakları, faturalar ve irsaliyeler (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  3.4.1.4. Firmalardan gelen bilgiler (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  3.4.1.5. Kurum kaynakları (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  3.4.1.6. Firmalardan gelen bilgiler (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  3.4.1.7. Firmalardan gelen bilgiler irsaliye ve faturalar (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  3.4.1.8. Bağlı şahıs firmalarından müşteriler gelen faturalar ile (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  3.5.1.1. Faturalar irsaliyeler ve kurum kaynakları (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  3.5.1.2. Kurum kaynakları ERP (EBA-Uyumsoft) kişiden talep (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  3.5.1.3. ERP (Uyumsoft EBA) üzerinden gelen bilgiler, kurum kaynakları, faturalar ve irsaliyeler (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  3.5.1.4. Firmalardan gelen bilgiler (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  3.5.1.5. Kurum kaynakları (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  3.5.1.6. Firmalardan gelen bilgiler (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  3.5.1.7. Firmalardan gelen bilgiler irsaliye ve faturalar (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  3.5.1.8. Bağlı şahıs firmalarından müşteriler gelen faturalar ile (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  3.6.1.1. Faturalar irsaliyeler ve kurum kaynakları (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  3.6.1.2. Kurum kaynakları ERP (EBA-Uyumsoft) kişiden talep (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  3.6.1.3. ERP (Uyumsoft EBA) üzerinden gelen bilgiler, kurum kaynakları, faturalar ve irsaliyeler (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  3.6.1.4. Firmalardan gelen bilgiler (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  3.6.1.5. Kurum kaynakları (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  3.6.1.6. Firmalardan gelen bilgiler (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  3.6.1.7. Firmalardan gelen bilgiler irsaliye ve faturalar (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  3.6.1.8. Bağlı şahıs firmalarından müşteriler gelen faturalar ile (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  3.7.1.1. Faturalar irsaliyeler ve kurum kaynakları (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  3.7.1.2. Kurum kaynakları ERP (EBA-Uyumsoft) kişiden talep (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  3.7.1.3. ERP (Uyumsoft EBA) üzerinden gelen bilgiler, kurum kaynakları, faturalar ve irsaliyeler (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  3.7.1.4. Firmalardan gelen bilgiler (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  3.7.1.5. Kurum kaynakları (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  3.7.1.6. Firmalardan gelen bilgiler (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  3.7.1.7. Firmalardan gelen bilgiler irsaliye ve faturalar (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  3.7.1.8. Bağlı şahıs firmalarından müşteriler gelen faturalar ile (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  3.8.1.1. Faturalar irsaliyeler ve kurum kaynakları (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  3.8.1.2. Kurum kaynakları ERP (EBA-Uyumsoft) kişiden talep (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  3.8.1.3. ERP (Uyumsoft EBA) üzerinden gelen bilgiler, kurum kaynakları, faturalar ve irsaliyeler (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  3.8.1.4. Firmalardan gelen bilgiler (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  3.8.1.5. Kurum kaynakları (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  3.8.1.6. Firmalardan gelen bilgiler (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  3.8.1.7. Firmalardan gelen bilgiler irsaliye ve faturalar (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  3.8.1.8. Bağlı şahıs firmalarından müşteriler gelen faturalar ile (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  İşlenen Kişisel Veriler

  4. Adı Soyadı, İmza

  Amaç

  4.1. Kalite Yönetim Sistemi süreçlerinin yürütülmesi, gıda ve İSG güvenliği, giriş çıkışların kontrolü amacıyla.

  Veri İşleme Şartı

  4.1.1.Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması

  Yöntem

  4.1.1.1. Yüz yüze görüşme (Otomatik olmayan yollarla).

 • İşlenen Kişisel Veriler

  1. Ad Soyad, Telefon, Adres, Email.

  Amaç

  1.1. İç piyasa satış pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının ve iletişim faaliyetlerinin sağlanması amacıyla.

  1.2. Dış ticaret ihracat süreçlerinin yürütülmesi iş akışının sağlanması amacıyla.

  1.3. Perakende muhasebe süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının, iletişim faaliyetlerinin ve gerekli masraf ödemelerinin sağlanması amacıyla.

  1.4. Lojistik süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması ve iletişim faaliyetlerinin sürdürülmesi amacıyla.

  1.5. Kantar süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının ve iletişim faaliyetlerinin sağlanması amacıyla.

  1.6. Hukuk süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması, yasal zorunluluk ve hukuksal süreçlerin yürütülmesi amacıyla.

  1.7. Evrak yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlaması ve herhangi bir hukuksal bir süreçle ilgili bilgileri işlemek amacıyla.

  1.8. Şube süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması ve ürün tedarik aşamalarının yürütülmesi amacıyla.

  1.9. Kademe süreçlerinin yürütülmesi iş akışının sağlanması ve herhangi bir ihlal kaza durumunda gerekli süreçlerin yürütülmesi amacıyla.

  1.10. Satın alma süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması ve sözleşmenin ifası amacıyla.

  1.11. Cari hesaplar süreçlerinin yürütülmesi ve iş akışının sağlanması amacıyla.

  1.12. Finans süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması ve iletişim faaliyetlerinin sağlanması amacıyla.

  1.13. Perakende marka geliştirme süreçlerinin yönetilmesi ve iletişim faaliyetlerinin sağlanması amacıyla.

  1.14. Perakende depo süreçlerinin yürütülmesi ve iletişim faaliyetlerinin sağlanması amacıyla.

  1.15. Perakende satış operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, iş akışının sağlanması ve iletişim faaliyetlerinin sağlanması amacıyla.

  1.16. Muhasebe süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla.

  Veri İşleme Şartı

  1.1.1.Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için veri işlemenin zorunlu olması

  1.2.1.Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması.

  1.3.1.Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması.

  1.4.1.Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması.

  Yöntem

  1.1.1.1. Firmalardan veya kişilerden talep edilerek ve kurum kaynaklarından toplanır (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.2.1.1. Faturalar irsaliyeler ve kurum kaynakları (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.2.1.2. Kurum kaynakları ERP (EBA-Uyumsoft) kişiden talep (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.3.1.1. Faturalar irsaliyeler ve kurum kaynakları (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.3.1.2. Kurum kaynakları ERP (EBA-Uyumsoft) kişiden talep (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.4.1.1. Kurum kaynakları firmalardan gelen bilgiler, faturalar ve irsaliyeler (Kısmen otomatik yollarla).

  1.4.1.2. Kurum kaynakları, fatura ve irsaliyeler ile ERP (Uyumsoft) aracılığıyla (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan).

  1.4.1.3. Kişiden talep, firmalardan gelen bilgiler, resmi kurumlardan gelen bilgiler (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.4.1.4. Kurum kaynakları, resmi dairelerden gelen evraklar, personelden talep (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.4.1.5. ERP (Uyumsoft EBA) üzerinden gelen bilgiler, kurum kaynakları, faturalar ve irsaliyeler (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.4.1.6. Firmalardan gelen bilgiler (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.4.1.7. Hukuk biriminden gelen sözleşme ve vekaletnameler, yüz yüze görüşme, bağlı İnsan Kaynakları firmalarından gelen bilgiler, kariyer.net, özgeçmiş (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.4.1.8. Kurum kaynakları (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.4.1.9. Firmalardan gelen bilgiler (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.4.1.10. Firmalardan gelen bilgiler, irsaliye ve faturalar (Otomatik ve otomatik olmayan yolla).

  1.4.1.11. Firmalardan gelen bilgiler faturalar, noter kağıtları, satış sürecindeki resmi evraklar ve kişiden talep (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.5.1.1. Kurum kaynakları firmalardan gelen bilgiler, faturalar ve irsaliyeler (Kısmen otomatik yollarla).

  1.5.1.2. Kurum kaynakları, fatura ve irsaliyeler ile ERP (Uyumsoft) aracılığıyla (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan).

  1.5.1.3. Kişiden talep, firmalardan gelen bilgiler, resmi kurumlardan gelen bilgiler (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.5.1.4. Kurum kaynakları, resmi dairelerden gelen evraklar, personelden talep (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.5.1.5. ERP (Uyumsoft EBA) üzerinden gelen bilgiler, kurum kaynakları, faturalar ve irsaliyeler (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.5.1.6. Firmalardan gelen bilgiler (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.5.1.7. Hukuk biriminden gelen sözleşme ve vekaletnameler, yüz yüze görüşme, bağlı İnsan Kaynakları firmalarından gelen bilgiler, kariyer.net, özgeçmiş (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.5.1.8. Kurum kaynakları (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.5.1.9. Firmalardan gelen bilgiler (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.5.1.10. Firmalardan gelen bilgiler, irsaliye ve faturalar (Otomatik ve otomatik olmayan yolla).

  1.5.1.11. Firmalardan gelen bilgiler faturalar, noter kağıtları, satış sürecindeki resmi evraklar ve kişiden talep (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.6.1.1. Kurum kaynakları firmalardan gelen bilgiler, faturalar ve irsaliyeler (Kısmen otomatik yollarla).

  1.6.1.2. Kurum kaynakları, fatura ve irsaliyeler ile ERP (Uyumsoft) aracılığıyla (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan).

  1.6.1.3. Kişiden talep, firmalardan gelen bilgiler, resmi kurumlardan gelen bilgiler (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.6.1.4. Kurum kaynakları, resmi dairelerden gelen evraklar, personelden talep (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.6.1.5. ERP (Uyumsoft EBA) üzerinden gelen bilgiler, kurum kaynakları, faturalar ve irsaliyeler (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.6.1.6. Firmalardan gelen bilgiler (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.6.1.7. Hukuk biriminden gelen sözleşme ve vekaletnameler, yüz yüze görüşme, bağlı İnsan Kaynakları firmalarından gelen bilgiler, kariyer.net, özgeçmiş (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.6.1.8. Kurum kaynakları (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.6.1.9. Firmalardan gelen bilgiler (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.6.1.10. Firmalardan gelen bilgiler, irsaliye ve faturalar (Otomatik ve otomatik olmayan yolla).

  1.6.1.11. Firmalardan gelen bilgiler faturalar, noter kağıtları, satış sürecindeki resmi evraklar ve kişiden talep (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.7.1.1. Kurum kaynakları firmalardan gelen bilgiler, faturalar ve irsaliyeler (Kısmen otomatik yollarla).

  1.7.1.2. Kurum kaynakları, fatura ve irsaliyeler ile ERP (Uyumsoft) aracılığıyla (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan).

  1.7.1.3. Kişiden talep, firmalardan gelen bilgiler, resmi kurumlardan gelen bilgiler (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.7.1.4. Kurum kaynakları, resmi dairelerden gelen evraklar, personelden talep (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.7.1.5. ERP (Uyumsoft EBA) üzerinden gelen bilgiler, kurum kaynakları, faturalar ve irsaliyeler (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.7.1.6. Firmalardan gelen bilgiler (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.7.1.7. Hukuk biriminden gelen sözleşme ve vekaletnameler, yüz yüze görüşme, bağlı İnsan Kaynakları firmalarından gelen bilgiler, kariyer.net, özgeçmiş (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.7.1.8. Kurum kaynakları (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.7.1.9. Firmalardan gelen bilgiler (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.7.1.10. Firmalardan gelen bilgiler, irsaliye ve faturalar (Otomatik ve otomatik olmayan yolla).

  1.7.1.11. Firmalardan gelen bilgiler faturalar, noter kağıtları, satış sürecindeki resmi evraklar ve kişiden talep (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.8.1.1. Kurum kaynakları firmalardan gelen bilgiler, faturalar ve irsaliyeler (Kısmen otomatik yollarla).

  1.8.1.2. Kurum kaynakları, fatura ve irsaliyeler ile ERP (Uyumsoft) aracılığıyla (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan).

  1.8.1.3. Kişiden talep, firmalardan gelen bilgiler, resmi kurumlardan gelen bilgiler (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.8.1.4. Kurum kaynakları, resmi dairelerden gelen evraklar, personelden talep (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.8.1.5. ERP (Uyumsoft EBA) üzerinden gelen bilgiler, kurum kaynakları, faturalar ve irsaliyeler (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.8.1.6. Firmalardan gelen bilgiler (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.8.1.7. Hukuk biriminden gelen sözleşme ve vekaletnameler, yüz yüze görüşme, bağlı İnsan Kaynakları firmalarından gelen bilgiler, kariyer.net, özgeçmiş (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.8.1.8. Kurum kaynakları (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.8.1.9. Firmalardan gelen bilgiler (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.8.1.10. Firmalardan gelen bilgiler, irsaliye ve faturalar (Otomatik ve otomatik olmayan yolla).

  1.8.1.11. Firmalardan gelen bilgiler faturalar, noter kağıtları, satış sürecindeki resmi evraklar ve kişiden talep (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.9.1.1. Kurum kaynakları firmalardan gelen bilgiler, faturalar ve irsaliyeler (Kısmen otomatik yollarla).

  1.9.1.2. Kurum kaynakları, fatura ve irsaliyeler ile ERP (Uyumsoft) aracılığıyla (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan).

  1.9.1.3. Kişiden talep, firmalardan gelen bilgiler, resmi kurumlardan gelen bilgiler (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.9.1.4. Kurum kaynakları, resmi dairelerden gelen evraklar, personelden talep (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.9.1.5. ERP (Uyumsoft EBA) üzerinden gelen bilgiler, kurum kaynakları, faturalar ve irsaliyeler (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.9.1.6. Firmalardan gelen bilgiler (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.9.1.7. Hukuk biriminden gelen sözleşme ve vekaletnameler, yüz yüze görüşme, bağlı İnsan Kaynakları firmalarından gelen bilgiler, kariyer.net, özgeçmiş (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.9.1.8. Kurum kaynakları (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.9.1.9. Firmalardan gelen bilgiler (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.9.1.10. Firmalardan gelen bilgiler, irsaliye ve faturalar (Otomatik ve otomatik olmayan yolla).

  1.9.1.11. Firmalardan gelen bilgiler faturalar, noter kağıtları, satış sürecindeki resmi evraklar ve kişiden talep (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.10.1.1. Kurum kaynakları firmalardan gelen bilgiler, faturalar ve irsaliyeler (Kısmen otomatik yollarla).

  1.10.1.2. Kurum kaynakları, fatura ve irsaliyeler ile ERP (Uyumsoft) aracılığıyla (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan).

  1.10.1.3. Kişiden talep, firmalardan gelen bilgiler, resmi kurumlardan gelen bilgiler (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.10.1.4. Kurum kaynakları, resmi dairelerden gelen evraklar, personelden talep (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.10.1.5. ERP (Uyumsoft EBA) üzerinden gelen bilgiler, kurum kaynakları, faturalar ve irsaliyeler (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.10.1.6. Firmalardan gelen bilgiler (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.10.1.7. Hukuk biriminden gelen sözleşme ve vekaletnameler, yüz yüze görüşme, bağlı İnsan Kaynakları firmalarından gelen bilgiler, kariyer.net, özgeçmiş (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.10.1.8. Kurum kaynakları (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.10.1.9. Firmalardan gelen bilgiler (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.10.1.10. Firmalardan gelen bilgiler, irsaliye ve faturalar (Otomatik ve otomatik olmayan yolla).

  1.10.1.11. Firmalardan gelen bilgiler faturalar, noter kağıtları, satış sürecindeki resmi evraklar ve kişiden talep (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.11.1.1. Kurum kaynakları firmalardan gelen bilgiler, faturalar ve irsaliyeler (Kısmen otomatik yollarla).

  1.11.1.2. Kurum kaynakları, fatura ve irsaliyeler ile ERP (Uyumsoft) aracılığıyla (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan).

  1.11.1.3. Kişiden talep, firmalardan gelen bilgiler, resmi kurumlardan gelen bilgiler (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.11.1.4. Kurum kaynakları, resmi dairelerden gelen evraklar, personelden talep (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.11.1.5. ERP (Uyumsoft EBA) üzerinden gelen bilgiler, kurum kaynakları, faturalar ve irsaliyeler (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.11.1.6. Firmalardan gelen bilgiler (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.11.1.7. Hukuk biriminden gelen sözleşme ve vekaletnameler, yüz yüze görüşme, bağlı İnsan Kaynakları firmalarından gelen bilgiler, kariyer.net, özgeçmiş (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.11.1.8. Kurum kaynakları (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.11.1.9. Firmalardan gelen bilgiler (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.11.1.10. Firmalardan gelen bilgiler, irsaliye ve faturalar (Otomatik ve otomatik olmayan yolla).

  1.11.1.11. Firmalardan gelen bilgiler faturalar, noter kağıtları, satış sürecindeki resmi evraklar ve kişiden talep (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.12.1.1. Kurum kaynakları firmalardan gelen bilgiler, faturalar ve irsaliyeler (Kısmen otomatik yollarla).

  1.12.1.2. Kurum kaynakları, fatura ve irsaliyeler ile ERP (Uyumsoft) aracılığıyla (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan).

  1.12.1.3. Kişiden talep, firmalardan gelen bilgiler, resmi kurumlardan gelen bilgiler (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.12.1.4. Kurum kaynakları, resmi dairelerden gelen evraklar, personelden talep (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.12.1.5. ERP (Uyumsoft EBA) üzerinden gelen bilgiler, kurum kaynakları, faturalar ve irsaliyeler (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.12.1.6. Firmalardan gelen bilgiler (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.12.1.7. Hukuk biriminden gelen sözleşme ve vekaletnameler, yüz yüze görüşme, bağlı İnsan Kaynakları firmalarından gelen bilgiler, kariyer.net, özgeçmiş (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.12.1.8. Kurum kaynakları (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.12.1.9. Firmalardan gelen bilgiler (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.12.1.10. Firmalardan gelen bilgiler, irsaliye ve faturalar (Otomatik ve otomatik olmayan yolla).

  1.12.1.11. Firmalardan gelen bilgiler faturalar, noter kağıtları, satış sürecindeki resmi evraklar ve kişiden talep (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.13.1.1. Kurum kaynakları firmalardan gelen bilgiler, faturalar ve irsaliyeler (Kısmen otomatik yollarla).

  1.13.1.2. Kurum kaynakları, fatura ve irsaliyeler ile ERP (Uyumsoft) aracılığıyla (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan).

  1.13.1.3. Kişiden talep, firmalardan gelen bilgiler, resmi kurumlardan gelen bilgiler (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.13.1.4. Kurum kaynakları, resmi dairelerden gelen evraklar, personelden talep (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.13.1.5. ERP (Uyumsoft EBA) üzerinden gelen bilgiler, kurum kaynakları, faturalar ve irsaliyeler (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.13.1.6. Firmalardan gelen bilgiler (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.13.1.7. Hukuk biriminden gelen sözleşme ve vekaletnameler, yüz yüze görüşme, bağlı İnsan Kaynakları firmalarından gelen bilgiler, kariyer.net, özgeçmiş (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.13.1.8. Kurum kaynakları (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.13.1.9. Firmalardan gelen bilgiler (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.13.1.10. Firmalardan gelen bilgiler, irsaliye ve faturalar (Otomatik ve otomatik olmayan yolla).

  1.13.1.11. Firmalardan gelen bilgiler faturalar, noter kağıtları, satış sürecindeki resmi evraklar ve kişiden talep (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.14.1.1. Kurum kaynakları firmalardan gelen bilgiler, faturalar ve irsaliyeler (Kısmen otomatik yollarla).

  1.14.1.2. Kurum kaynakları, fatura ve irsaliyeler ile ERP (Uyumsoft) aracılığıyla (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan).

  1.14.1.3. Kişiden talep, firmalardan gelen bilgiler, resmi kurumlardan gelen bilgiler (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.14.1.4. Kurum kaynakları, resmi dairelerden gelen evraklar, personelden talep (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.14.1.5. ERP (Uyumsoft EBA) üzerinden gelen bilgiler, kurum kaynakları, faturalar ve irsaliyeler (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.14.1.6. Firmalardan gelen bilgiler (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.14.1.7. Hukuk biriminden gelen sözleşme ve vekaletnameler, yüz yüze görüşme, bağlı İnsan Kaynakları firmalarından gelen bilgiler, kariyer.net, özgeçmiş (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.14.1.8. Kurum kaynakları (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.14.1.9. Firmalardan gelen bilgiler (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.14.1.10. Firmalardan gelen bilgiler, irsaliye ve faturalar (Otomatik ve otomatik olmayan yolla).

  1.14.1.11. Firmalardan gelen bilgiler faturalar, noter kağıtları, satış sürecindeki resmi evraklar ve kişiden talep (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.15.1.1. Kurum kaynakları firmalardan gelen bilgiler, faturalar ve irsaliyeler (Kısmen otomatik yollarla).

  1.15.1.2. Kurum kaynakları, fatura ve irsaliyeler ile ERP (Uyumsoft) aracılığıyla (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan).

  1.15.1.3. Kişiden talep, firmalardan gelen bilgiler, resmi kurumlardan gelen bilgiler (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.15.1.4. Kurum kaynakları, resmi dairelerden gelen evraklar, personelden talep (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.15.1.5. ERP (Uyumsoft EBA) üzerinden gelen bilgiler, kurum kaynakları, faturalar ve irsaliyeler (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.15.1.6. Firmalardan gelen bilgiler (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.15.1.7. Hukuk biriminden gelen sözleşme ve vekaletnameler, yüz yüze görüşme, bağlı İnsan Kaynakları firmalarından gelen bilgiler, kariyer.net, özgeçmiş (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.15.1.8. Kurum kaynakları (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.15.1.9. Firmalardan gelen bilgiler (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.15.1.10. Firmalardan gelen bilgiler, irsaliye ve faturalar (Otomatik ve otomatik olmayan yolla).

  1.15.1.11. Firmalardan gelen bilgiler faturalar, noter kağıtları, satış sürecindeki resmi evraklar ve kişiden talep (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.16.1.1. Kurum kaynakları firmalardan gelen bilgiler, faturalar ve irsaliyeler (Kısmen otomatik yollarla).

  1.16.1.2. Kurum kaynakları, fatura ve irsaliyeler ile ERP (Uyumsoft) aracılığıyla (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan).

  1.16.1.3. Kişiden talep, firmalardan gelen bilgiler, resmi kurumlardan gelen bilgiler (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.16.1.4. Kurum kaynakları, resmi dairelerden gelen evraklar, personelden talep (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.16.1.5. ERP (Uyumsoft EBA) üzerinden gelen bilgiler, kurum kaynakları, faturalar ve irsaliyeler (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.16.1.6. Firmalardan gelen bilgiler (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.16.1.7. Hukuk biriminden gelen sözleşme ve vekaletnameler, yüz yüze görüşme, bağlı İnsan Kaynakları firmalarından gelen bilgiler, kariyer.net, özgeçmiş (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.16.1.8. Kurum kaynakları (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.16.1.9. Firmalardan gelen bilgiler (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.16.1.10. Firmalardan gelen bilgiler, irsaliye ve faturalar (Otomatik ve otomatik olmayan yolla).

  1.16.1.11. Firmalardan gelen bilgiler faturalar, noter kağıtları, satış sürecindeki resmi evraklar ve kişiden talep (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  İşlenen Kişisel Veriler

  2.Ad Soyad, Telefon

  Amaç

  2.1. Güvenlik süreçlerinin yürütülmesi, giriş kontrollerinin sağlanması ve iş akışının sağlanması amacıyla.

  2.2. Kalite Yönetim Sistemleri süreçlerinin yürütülmesi ve iletişim faaliyetlerinin sağlanması amacıyla.

  2.3. Üretim ve paketleme süreçlerinin yürütülmesi ve iletişim faaliyetlerinin sağlanması amacıyla.

  2.4. Laboratuvar süreçlerinin yürütülmesi ve iletişim faaliyetlerinin sağlanması amacıyla.

  Veri İşleme Şartı

  2.1.1.Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması.

  2.2.1.Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması.

  2.3.1.Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması.

  2.4.1.Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması.

  Yöntem

  2.1.1.1. Yüz yüze görüşme, fabrika ziyaretçi formu (Otomatik olmayan yollarla).

  2.1.1.2. Yüz yüze görüşme (Otomatik olmayan yollarla).

  2.1.1.3. Personelden istenen özlük bilgileri (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  2.1.1.4. Kurum kaynakları (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  2.2.1.1. Yüz yüze görüşme, fabrika ziyaretçi formu (Otomatik olmayan yollarla).

  2.2.1.2. Yüz yüze görüşme (Otomatik olmayan yollarla).

  2.2.1.3. Personelden istenen özlük bilgileri (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  2.2.1.4. Kurum kaynakları (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  2.3.1.1. Yüz yüze görüşme, fabrika ziyaretçi formu (Otomatik olmayan yollarla).

  2.3.1.2. Yüz yüze görüşme (Otomatik olmayan yollarla).

  2.3.1.3. Personelden istenen özlük bilgileri (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  2.3.1.4. Kurum kaynakları (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  2.4.1.1. Yüz yüze görüşme, fabrika ziyaretçi formu (Otomatik olmayan yollarla).

  2.4.1.2. Yüz yüze görüşme (Otomatik olmayan yollarla).

  2.4.1.3. Personelden istenen özlük bilgileri (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  2.4.1.4. Kurum kaynakları (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

 • İşlenen Kişisel Veriler

  1. Banka bilgileri, Vergi dairesi, Vergi numarası

  Amaç

  1.1. İç piyasa satış pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması, gerekli cari kayıtların oluşturulması ve yasal zorunluluklar amacıyla.

  1.2. Dış ticaret ihracat süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması, gerekli ödemelerin yapılması ve iletişim faaliyetleri amacıyla.

  1.3. Perakende muhasebe süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının, iletişim faaliyetlerinin ve gerekli masraf ödemelerinin sağlanması amacıyla.

  1.4. Lojistik süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması ve gerekli ödemelerin sağlanması için finans birimiyle paylaşılması amacıyla.

  1.5. Kantar süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması ve gerekli ödemelerin sağlanması amacıyla bilgilerin paylaşımı amacıyla.

  1.6. İç denetim ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ve iş akışının sağlanması amacıyla.

  1.7. Evrak yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve herhangi bir hukuksal bir süreçle ilgili bilgileri işlemek amacıyla.

  1.8. Şube süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması ve ürün tedarik aşamalarının yürütülmesi amacıyla.

  1.9. Cari hesaplar süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması ve finansın gerekli ödemeyi sağlaması için cari kart çıkarılması amacıyla.

  1.10. Finans süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması ve finansın gerekli ödemeyi sağlaması için cari kart oluşturulması.

  1.11. Gerekli ödemelerin sağlanması için onay süreçlerinin yürütülmesi amacıyla.

  1.12. Hukuk süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması ve yasal zorunluluk ve hukuksal süreçlerin yürütülmesi.

  Veri İşleme Şartı

  1.1.1. Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması.

  1.2.1. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması; sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması.

  1.3.1. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması; sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması.

  1.4.1. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması; sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması.

  1.5.1. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması; sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması.

  1.6.1. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması; sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması.

  1.7.1. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması; sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması.

  1.8.1. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması; sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması.

  1.9.1. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması; sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması.

  1.10.1. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması; sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması.

  1.11.1. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması; sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması.

  1.12.1. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması; sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması.

  Yöntem

  1.1.1.1. ERP (Uyumsoft), cari kart modülüne erişim yetkisi olan tüm departmanlar (muhasebe,finans,satın alma,satış pazarlama) aracılığıyla (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.2.1.1. Faturalar irsaliyeler ve kurum kaynakları (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.2.1.2. Kurum kaynakları ERP (EBA-Uyumsoft) kişiden talep (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.2.1.3. Kurum kaynakları firmalardan gelen bilgiler, faturalar ve irsaliyeler (Kısmen otomatik yollarla).

  1.2.1.4. Kurum kaynakları, fatura ve irsaliyeler ile ERP (Uyumsoft) aracılığıyla (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan).

  1.2.1.5. Personelden talep (Otomatik olmayan yollarla).

  1.2.1.6. Kurum kaynakları, resmi dairelerden gelen evraklar ve personelden talep (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.2.1.7. ERP (Uyumsoft EBA) üzerinden gelen bilgiler, kurum kaynakları, faturalar ve irsaliyeler (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla)

  1.2.1.8. Kurum kaynakları (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.2.1.9. Firmalardan gelen bilgiler (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.2.1.10. Firmalardan gelen bilgiler, irsaliyeler ve faturalar (Otomatik ve otomatik olmayan yollara).

  1.3.1.1. Faturalar irsaliyeler ve kurum kaynakları (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.3.1.2. Kurum kaynakları ERP (EBA-Uyumsoft) kişiden talep (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.3.1.3. Kurum kaynakları firmalardan gelen bilgiler, faturalar ve irsaliyeler (Kısmen otomatik yollarla).

  1.3.1.4. Kurum kaynakları, fatura ve irsaliyeler ile ERP (Uyumsoft) aracılığıyla (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan).

  1.3.1.5. Personelden talep (Otomatik olmayan yollarla).

  1.3.1.6. Kurum kaynakları, resmi dairelerden gelen evraklar ve personelden talep (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.3.1.7. ERP (Uyumsoft EBA) üzerinden gelen bilgiler, kurum kaynakları, faturalar ve irsaliyeler (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla)

  1.3.1.8. Kurum kaynakları (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.3.1.9. Firmalardan gelen bilgiler (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.3.1.10. Firmalardan gelen bilgiler, irsaliyeler ve faturalar (Otomatik ve otomatik olmayan yollara).

  1.4.1.1. Faturalar irsaliyeler ve kurum kaynakları (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.4.1.2. Kurum kaynakları ERP (EBA-Uyumsoft) kişiden talep (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.4.1.3. Kurum kaynakları firmalardan gelen bilgiler, faturalar ve irsaliyeler (Kısmen otomatik yollarla).

  1.4.1.4. Kurum kaynakları, fatura ve irsaliyeler ile ERP (Uyumsoft) aracılığıyla (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan).

  1.4.1.5. Personelden talep (Otomatik olmayan yollarla).

  1.4.1.6. Kurum kaynakları, resmi dairelerden gelen evraklar ve personelden talep (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.4.1.7. ERP (Uyumsoft EBA) üzerinden gelen bilgiler, kurum kaynakları, faturalar ve irsaliyeler (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla)

  1.4.1.8. Kurum kaynakları (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.4.1.9. Firmalardan gelen bilgiler (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.4.1.10. Firmalardan gelen bilgiler, irsaliyeler ve faturalar (Otomatik ve otomatik olmayan yollara).

  1.5.1.1. Faturalar irsaliyeler ve kurum kaynakları (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.5.1.2. Kurum kaynakları ERP (EBA-Uyumsoft) kişiden talep (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.5.1.3. Kurum kaynakları firmalardan gelen bilgiler, faturalar ve irsaliyeler (Kısmen otomatik yollarla).

  1.5.1.4. Kurum kaynakları, fatura ve irsaliyeler ile ERP (Uyumsoft) aracılığıyla (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan).

  1.5.1.5. Personelden talep (Otomatik olmayan yollarla).

  1.5.1.6. Kurum kaynakları, resmi dairelerden gelen evraklar ve personelden talep (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.5.1.7. ERP (Uyumsoft EBA) üzerinden gelen bilgiler, kurum kaynakları, faturalar ve irsaliyeler (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla)

  1.5.1.8. Kurum kaynakları (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.5.1.9. Firmalardan gelen bilgiler (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.5.1.10. Firmalardan gelen bilgiler, irsaliyeler ve faturalar (Otomatik ve otomatik olmayan yollara).

  1.6.1.1. Faturalar irsaliyeler ve kurum kaynakları (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.6.1.2. Kurum kaynakları ERP (EBA-Uyumsoft) kişiden talep (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.6.1.3. Kurum kaynakları firmalardan gelen bilgiler, faturalar ve irsaliyeler (Kısmen otomatik yollarla).

  1.6.1.4. Kurum kaynakları, fatura ve irsaliyeler ile ERP (Uyumsoft) aracılığıyla (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan).

  1.6.1.5. Personelden talep (Otomatik olmayan yollarla).

  1.6.1.6. Kurum kaynakları, resmi dairelerden gelen evraklar ve personelden talep (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.6.1.7. ERP (Uyumsoft EBA) üzerinden gelen bilgiler, kurum kaynakları, faturalar ve irsaliyeler (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla)

  1.6.1.8. Kurum kaynakları (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.6.1.9. Firmalardan gelen bilgiler (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.6.1.10. Firmalardan gelen bilgiler, irsaliyeler ve faturalar (Otomatik ve otomatik olmayan yollara).

  1.7.1.1. Faturalar irsaliyeler ve kurum kaynakları (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.7.1.2. Kurum kaynakları ERP (EBA-Uyumsoft) kişiden talep (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.7.1.3. Kurum kaynakları firmalardan gelen bilgiler, faturalar ve irsaliyeler (Kısmen otomatik yollarla).

  1.7.1.4. Kurum kaynakları, fatura ve irsaliyeler ile ERP (Uyumsoft) aracılığıyla (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan).

  1.7.1.5. Personelden talep (Otomatik olmayan yollarla).

  1.7.1.6. Kurum kaynakları, resmi dairelerden gelen evraklar ve personelden talep (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.7.1.7. ERP (Uyumsoft EBA) üzerinden gelen bilgiler, kurum kaynakları, faturalar ve irsaliyeler (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla)

  1.7.1.8. Kurum kaynakları (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.7.1.9. Firmalardan gelen bilgiler (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.7.1.10. Firmalardan gelen bilgiler, irsaliyeler ve faturalar (Otomatik ve otomatik olmayan yollara).

  1.8.1.1. Faturalar irsaliyeler ve kurum kaynakları (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.8.1.2. Kurum kaynakları ERP (EBA-Uyumsoft) kişiden talep (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.8.1.3. Kurum kaynakları firmalardan gelen bilgiler, faturalar ve irsaliyeler (Kısmen otomatik yollarla).

  1.8.1.4. Kurum kaynakları, fatura ve irsaliyeler ile ERP (Uyumsoft) aracılığıyla (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan).

  1.8.1.5. Personelden talep (Otomatik olmayan yollarla).

  1.8.1.6. Kurum kaynakları, resmi dairelerden gelen evraklar ve personelden talep (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.8.1.7. ERP (Uyumsoft EBA) üzerinden gelen bilgiler, kurum kaynakları, faturalar ve irsaliyeler (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla)

  1.8.1.8. Kurum kaynakları (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.8.1.9. Firmalardan gelen bilgiler (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.8.1.10. Firmalardan gelen bilgiler, irsaliyeler ve faturalar (Otomatik ve otomatik olmayan yollara).

  1.9.1.1. Faturalar irsaliyeler ve kurum kaynakları (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.9.1.2. Kurum kaynakları ERP (EBA-Uyumsoft) kişiden talep (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.9.1.3. Kurum kaynakları firmalardan gelen bilgiler, faturalar ve irsaliyeler (Kısmen otomatik yollarla).

  1.9.1.4. Kurum kaynakları, fatura ve irsaliyeler ile ERP (Uyumsoft) aracılığıyla (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan).

  1.9.1.5. Personelden talep (Otomatik olmayan yollarla).

  1.9.1.6. Kurum kaynakları, resmi dairelerden gelen evraklar ve personelden talep (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.9.1.7. ERP (Uyumsoft EBA) üzerinden gelen bilgiler, kurum kaynakları, faturalar ve irsaliyeler (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla)

  1.9.1.8. Kurum kaynakları (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.9.1.9. Firmalardan gelen bilgiler (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.9.1.10. Firmalardan gelen bilgiler, irsaliyeler ve faturalar (Otomatik ve otomatik olmayan yollara).

  1.10.1.1. Faturalar irsaliyeler ve kurum kaynakları (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.10.1.2. Kurum kaynakları ERP (EBA-Uyumsoft) kişiden talep (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.10.1.3. Kurum kaynakları firmalardan gelen bilgiler, faturalar ve irsaliyeler (Kısmen otomatik yollarla).

  1.10.1.4. Kurum kaynakları, fatura ve irsaliyeler ile ERP (Uyumsoft) aracılığıyla (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan).

  1.10.1.5. Personelden talep (Otomatik olmayan yollarla).

  1.10.1.6. Kurum kaynakları, resmi dairelerden gelen evraklar ve personelden talep (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.10.1.7. ERP (Uyumsoft EBA) üzerinden gelen bilgiler, kurum kaynakları, faturalar ve irsaliyeler (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla)

  1.10.1.8. Kurum kaynakları (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.10.1.9. Firmalardan gelen bilgiler (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.10.1.10. Firmalardan gelen bilgiler, irsaliyeler ve faturalar (Otomatik ve otomatik olmayan yollara).

  1.11.1.1. Faturalar irsaliyeler ve kurum kaynakları (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.11.1.2. Kurum kaynakları ERP (EBA-Uyumsoft) kişiden talep (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.11.1.3. Kurum kaynakları firmalardan gelen bilgiler, faturalar ve irsaliyeler (Kısmen otomatik yollarla).

  1.11.1.4. Kurum kaynakları, fatura ve irsaliyeler ile ERP (Uyumsoft) aracılığıyla (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan).

  1.11.1.5. Personelden talep (Otomatik olmayan yollarla).

  1.11.1.6. Kurum kaynakları, resmi dairelerden gelen evraklar ve personelden talep (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.11.1.7. ERP (Uyumsoft EBA) üzerinden gelen bilgiler, kurum kaynakları, faturalar ve irsaliyeler (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla)

  1.11.1.8. Kurum kaynakları (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.11.1.9. Firmalardan gelen bilgiler (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  1.11.1.10. Firmalardan gelen bilgiler, irsaliyeler ve faturalar (Otomatik ve otomatik olmayan yollara).

  1.12.1.1. Kişiden talep, firmalardan gelen bilgiler, resmi kurumlardan gelen bilgiler (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  İşlenen Kişisel Veriler

  2. Banka bilgileri.

  Amaç

  2.1. Evrak yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve herhangi bir hukuksal bir süreçle ilgili bilgileri işlemek amacıyla.

  Veri İşleme Şartı

  2.1.1. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması; sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması.

  Yöntem

  2.1.1.1. Kişiden talep, firmalardan gelen bilgiler, resmi kurumlardan gelen bilgiler (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  2.1.1.2. Kurum kaynakları, resmi dairelerden gelen evraklar ve personelden talep (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  2.1.1.3. Bağlı şahıs firmalarından gelen faturalar ile (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  İşlenen Kişisel Veriler

  3. Cari kartlardaki bilgiler, Banka bilgileri, hesap no, iban no, Vergi daireleri, Vergi numaraları.

  Amaç

  3.1. Muhasebe süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması ve finansın gerekli ödemeyi sağlaması için cari kart oluşturulması.

  Veri İşleme Şartı

  3.1.1. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması; sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması.

  Yöntem

  3.1.1.1. Kişiden talep, firmalardan gelen bilgiler, resmi kurumlardan gelen bilgiler (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  3.1.1.2. Kurum kaynakları, resmi dairelerden gelen evraklar ve personelden talep (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  3.1.1.3. Bağlı şahıs firmalarından gelen faturalar ile (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

 • İşlenen Kişisel Veriler

  1. İcra takip belgeleri.

  Amaç

  1.1. İç denetim süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması ve muhasebe süreçlerin yürütülmesi amacıyla

  Veri İşleme Şartı

  1.1.1. Kanunlarda açıkça öngörülme; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması

  1.2.1.Açık rızanın varlığı.

  Yöntem

  1.1.1.1. Firmalardan talep (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  İşlenen Kişisel Veriler

  2. İcra Takip belgeleri, Mahkeme tarafından iletilen yasal evraklar,

  Amaç

  2.1. Evrak yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve herhangi bir hukuksal bir süreçle ilgili bilgileri işlemek amacıyla.

  Veri İşleme Şartı

  2.1.1. Kanunlarda açıkça öngörülme; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması

  Yöntem

  2.1.1.1. Kurum kaynakları, resmi dairelerden gelen evraklar ve personelden talep (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  İşlenen Kişisel Veriler

  3. Sabıka kaydı

  Amaç

  3.1. Evrak yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve herhangi bir hukuksal bir süreçle ilgili bilgileri işlemek amacıyla.

  Veri İşleme Şartı

  3.1.1. Kanunlarda açıkça öngörülme; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması

  3.1.2.Açık rızanın varlığı.

  Yöntem

  3.1.1.1. Firmalardan talep (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

  3.1.1.2. Kurum kaynakları, resmi dairelerden gelen evraklar ve personelden talep (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  İşlenen Kişisel Veriler

  4. Mahkeme tarafından iletilen yasal evraklar.

  Amaç

  4.1.Evrak yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve herhangi bir hukuksal bir süreçle ilgili bilgileri işlemek amacıyla.

  4.2. Herhangi bir dava sürecinde kurumun kendisi ödeme yaptığında bu ödemelerin bilgisinin tutulması amacıyla.

  Veri İşleme Şartı

  4.1.1. Kanunlarda açıkça öngörülme; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması.

  4.2.1. Kanunlarda açıkça öngörülme; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması.

  Yöntem

  4.1.1.1. Kurum kaynakları, resmi dairelerden gelen evraklar ve personelden talep (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  4.1.1.2. Hukuk departmanından gelen bilgiler (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  4.2.1.1. Kurum kaynakları, resmi dairelerden gelen evraklar ve personelden talep (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  4.2.1.2. Hukuk departmanından gelen bilgiler (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

 • İşlenen Kişisel Veriler

  1. Sağlık Raporu Psiko Teknik sürücü belgesi Göz Muayene Akciğer Grafisi Portör Muayenesi İşitme Testi Kan Testi

  Amaç

  1.1. Evrak yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması ve herhangi bir hukuksal bir süreçle ilgili bilgileri işlemek amacıyla.

  1.2. Hukuk süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması ve yasal zorunluluk ve hukuksal süreçlerin yürütülmesi.

  Veri İşleme Şartı

  1.1.1. Açık rızanın varlığı.

  1.2.1. Açık rızanın varlığı.

  Yöntem

  1.1.1.1. Kurum kaynakları, resmi dairelerden gelen evraklar ve personelden talep (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.1.1.2. Kişiden talep, firmalardan gelen bilgiler, resmi kurumlardan gelen bilgiler (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.2.1.1. Kurum kaynakları, resmi dairelerden gelen evraklar ve personelden talep (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.2.1.2. Kişiden talep, firmalardan gelen bilgiler, resmi kurumlardan gelen bilgiler (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

 • İşlenen Kişisel Veriler

  1. CV, Diploma, Sertifika (teknik servis ekle), Mesleki yeterlilik belgesi.

  Amaç

  1.1. Evrak yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve herhangi bir hukuksal bir süreçle ilgili bilgileri işlemek amacıyla.

  Veri İşleme Şartı

  1.1.1. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması.

  Yöntem

  1.1.1.1. Kurum kaynakları, resmi dairelerden gelen evraklar ve personelden talep (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

 • İşlenen Kişisel Veriler

  1. Adli sicil belgesi.

  Amaç

  1.1. Evrak yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması ve herhangi bir hukuksal bir süreçle ilgili bilgileri işlemek amacıyla.

  Veri İşleme Şartı

  1.1.1. Açık rızanın varlığı.

  Yöntem

  1.1.1.1. Kurum kaynakları, resmi dairelerden gelen evraklar ve personelden talep (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

 • İşlenen Kişisel Veriler

  1. İş seyahatleri

  Amaç

  1.1. Personelin herhangi bir iş seyahati durumunda gerekli kayıtların tutulması ve masrafların karşılanması amacıyla.

  Veri İşleme Şartı

  1.1.1. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması.

  Yöntem

  1.1.1.1. Kurum kaynakları (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

 • İşlenen Kişisel Veriler

  1. Denetim ve teftiş raporları, ISO Kapsamında alınan belgeleri denetimi, İSG Belgesi ve denetimine ait bilgiler.

  Amaç

  1.1. Evrak yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve herhangi bir hukuksal bir süreçle ilgili bilgileri işlemek amacıyla.

  Veri İşleme Şartı

  1.1.1. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması.

  Yöntem

  1.1.1.1. Kurum kaynakları, resmi dairelerden gelen evraklar ve personelden talep (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

 • İşlenen Kişisel Veriler

  1. Memnuniyet anketleri, Talep, şikâyet ve info mailleri.

  Amaç

  1.1. Evrak yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve herhangi bir hukuksal bir süreçle ilgili bilgileri işlemek ve gelen şikâyet ve taleplerin değerlendirilmesi amacıyla.

  Veri İşleme Şartı

  1.1.1. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması.

  Yöntem

  1.1.1.1. Kurum kaynakları, resmi dairelerden gelen evraklar, personelden talep ve eposta, dilekçe ve anket (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

 • İşlenen Kişisel Veriler

  1. Plaka bilgileri, İletişim bilgileri, Araç zimmet bilgileri, Çalışanlarla yapılan sözleşmeler.

  Amaç

  1.1. Evrak yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve herhangi bir hukuksal bir süreçle ilgili bilgileri işlemek amacıyla.

  Veri İşleme Şartı

  1.1.1. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması.

  Yöntem

  1.1.1.1. Kurum kaynakları, resmi dairelerden gelen evraklar ve personelden talep (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.1.1.2. Ruhsatlar ve ziyaretçi formları (Otomatik olmayan yollarla).

  İşlenen Kişisel Veriler

  2. Plaka bilgileri, Zimmet bilgileri, Ruhsat bilgileri

  Amaç

  2.1. Giriş çıkış kontrollerinin sağlanması amacıyla

  Veri İşleme Şartı

  2.1.1. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması.

  Yöntem

  2.1.1.1. Kurum kaynakları, resmi dairelerden gelen evraklar ve personelden talep (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  2.1.1.2. Ruhsatlar ve ziyaretçi formları (Otomatik olmayan yollarla).

 • İşlenen Kişisel Veriler

  1. Giriş-Çıkış kayıtları, Kamera kayıtları.

  Amaç

  1.1. İç denetim süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması, gerekli denetim ve kontrollerin sağlanması amacıyla.

  Veri İşleme Şartı

  1.1.1. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması.

  Yöntem

  1.1.1.1. Kurum kaynakları ve ilgili birimlerden talep (Kısmen otomatik yollarla).

 • İşlenen Kişisel Veriler

  1.Fotoğraf.

  Amaç

  1.1. Evrak yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve herhangi bir hukuksal bir süreçle ilgili bilgileri işlemek amacıyla

  1.2. Kurumun sosyal medya faaliyetleri için.

  Veri İşleme Şartı

  1.1.1. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması.

  1.2.1. Açık rızanın varlığı.

  Yöntem

  1.1.1.1. Kurum kaynakları, resmi dairelerden gelen evraklar ve personelden talep (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

  1.2.1.1. Fotoğraf (Kısmen otomatik yollarla).

B. Kişisel Verilerin Aktarılması

İşlenen kişisel verileriniz KVKK’nın belirlediği koşullar çerçevesinde:

 • Aktarım Amacı

  1.Dış ticaret ve ihracat süreçlerinin yürütülmesi iş akışının sağlanması amacıyla,

  Aktarılacak Alıcı Grupları

  1.1. Tedarikçiler (Mearsk MSC) ve kargo firmalarına (DHL, UPS, Aras ve Yurtiçi kargo) aktarılır.

  Aktarım Amacı

  2. Lojistik süreçlerinin yürütülmesi ve iş akışının sağlanması amacıyla,

  Aktarılacak Alıcı Grupları

  2.1. sağlanması amacıyla, Tedarikçiler ve çalışanlarına (Çatalca Kooperatif) ve ambar limanlarına (Tekirdağ limanı) aktarılır.

  Aktarım Amacı

  3. Hukuk süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması ve hukuksal süreçlerin yürütülmesi ile yasal zorunlulukların yerine getirilmesi amacıyla,

  Aktarılacak Alıcı Grupları

  3.1. SGK’ya, devlet dairelerine, sağlık kurumlarına, bankalara, eğitim kurumlarına, hizmet alınan ve verilen firmalara (…. AŞ) ve Adalet Bakanlığı’na aktarılır.

  Aktarım Amacı

  4. Finans süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması ve ödemelerin yapılması için zorunluluklar amacıyla.

  Aktarılacak Alıcı Grupları

  4.1. Bankalar ve devlet dairelerine (PTT, Vergi Daireleri) aktarılır.

  Aktarım Amacı

  5. İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi amacıyla olup harici ya da zorunlu sağlık hizmetleri, yasal veya gelişim amaçlı eğitim hizmeti sağlama adına anlaşılan kurumun talebi, sosyal etkinliklerde iş birliğinde bulunulan kurumlarla organizasyonun daha iyi yürütülmesi adına paylaşım zorunluluğu, yasal zorunluluklar (örneğin, SGK, Çalışma Bakanlığı ve Emniyet Müdürlüğü vs.)

  Aktarılacak Alıcı Grupları

  5.1. SGK, devlet daireleri, sağlık kurumları, tedarikçinin kendi yetkilisi, BES kapsamındaki anlaşmalı bankalar ve anlaşmalı sağlık kuruluşlarına (Lokman Hekim, Biyoatlas) aktarılır.

  Aktarım Amacı

  6. Kişilerin talebi üzerine,

  Aktarılacak Alıcı Grupları

  6.1. Çek veya senet üzerindeki ilgili kişilere aktarılır.

  6.2. Sözleşmede yer alan kişilerin kendisine veya yetkililerine aktarılır

 • Aktarım Amacı

  1. Dış ticaret ve ihracat süreçlerinin yürütülmesi, iletişim süreçlerinin sürdürülmesi ve iş akışının sağlanması amacıyla,

  Aktarılacak Alıcı Grupları

  1.1. Tedarikçiler (Mearsk MSC) ve kargo firmalarına (DHL, UPS, Aras ve Yurtiçi kargo) aktarılır.

  Aktarım Amacı

  2. Lojistik süreçlerinin yürütülmesi ve iş akışının sağlanması amacıyla,

  Aktarılacak Alıcı Grupları

  2.1. Tedarikçiler ve çalışanlarına (Çatalca Kooperatif) ve ambar limanlarına (Tekirdağ limanı) aktarılır.

  Aktarım Amacı

  3. Hukuk süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması ve hukuksal süreçlerin yürütülmesi ile yasal zorunlulukların yerine getirilmesi amacıyla,

  Aktarılacak Alıcı Grupları

  3.1. SGK’ya, devlet dairelerine, sağlık kurumlarına, bankalara, eğitim kurumlarına, hizmet alınan ve verilen firmalara (…. AŞ) ve Adalet Bakanlığı’na aktarılır.

  Aktarım Amacı

  4. Dış ticaret ve ithalat süreçlerinin yürütülmesi ve iletişim faaliyetlerinin sağlanması amacıyla,

  Aktarılacak Alıcı Grupları

  4.1. Tarım Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrük Müdürlükleri ve Tedarikçilere (Turan Yükseloğlu Gümrük Danışmanlığı) aktarılır.

  Aktarım Amacı

  5. İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi ve iletişim faaliyetlerinin sağlanması amacıyla,

  Aktarılacak Alıcı Grupları

  5.1. BES kapsamında anlaşmalı bankalara aktarılır.

 • Aktarım Amacı

  1. Hukuk süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması ve hukuksal süreçlerin yürütülmesi ile yasal zorunlulukların yerine getirilmesi amacıyla (Özlük bilgileri kapsamındaki sağlık bilgilerinin aktarılması açık rızanın varlığı şartına dayanılmalıdır.),

  Aktarılacak Alıcı Grupları

  1.1. SGK’ya, devlet dairelerine, sağlık kurumlarına, bankalara, eğitim kurumlarına, hizmet alınan ve verilen firmalara (…. AŞ) ve Adalet Bakanlığı’na aktarılır.

  Aktarım Amacı

  2. Yasal zorunlulukların ve bireysel emeklilik süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (Açık rızanın varlığı şartına dayanılmalıdır.),

  Aktarılacak Alıcı Grupları

  2.1. SGK, BES kapsamında anlaşmalı bankalar ve kolluk kuvvetlerine aktarılır.

 • Aktarım Amacı

  1.Gerektiği durumlarda kolluk kuvvetlerine aktarmak amacıyla

  Aktarılacak Alıcı Grupları

  1.1. Emniyet ile paylaşılır.

  Aktarım Amacı

  2. Hukuk süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması ve hukuksal süreçlerin yürütülmesi ile yasal zorunlulukların yerine getirilmesi amacıyla,

  Aktarılacak Alıcı Grupları

  2.1.SGK’ya, devlet dairelerine, sağlık kurumlarına, bankalara, eğitim kurumlarına, hizmet alınan ve verilen firmalara (…. AŞ) ve Adalet Bakanlığı’na aktarılır.

 • Aktarım Amacı

  1.Hukuk süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması ve hukuksal süreçlerin yürütülmesi ile yasal zorunlulukların yerine getirilmesi amacıyla,

  Aktarılacak Alıcı Grupları

  1.1. SGK’ya, devlet dairelerine, sağlık kurumlarına, bankalara, eğitim kurumlarına, hizmet alınan ve verilen firmalara (…. AŞ) ve Adalet Bakanlığı’na aktarılır.

  Aktarım Amacı

  2. Finans süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması ve ödemelerin yapılması için zorunluluklar amacıyla,

  Aktarılacak Alıcı Grupları

  2.1.Bankalar ve devlet dairelerine (PTT, Vergi Daireleri) aktarılır.

  Aktarım Amacı

  3. Maaş ödemelerinin kayıt altında tutulması, iş akışının devamının sağlanması ve SGK'ya bildirilmesi amacıyla,

  Aktarılacak Alıcı Grupları

  3.1. SGK’ya, bankalara ve muhasebeye ve Ernest Young’a aktarılır

  Aktarım Amacı

  4. Dış ticaret ve ihracat süreçlerinin yürütülmesi iş akışının sağlanması amacıyla,

  Aktarılacak Alıcı Grupları

  4.1. akışının sağlanması amacıyla, Tedarikçiler (Mearsk MSC) ve kargo firmalarına (DHL, UPS, Aras ve Yurtiçi kargo) aktarılır

 • Aktarım Amacı

  1.Hukuk süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması ve hukuksal süreçlerin yürütülmesi ile yasal zorunlulukların yerine getirilmesi amacıyla,

  Aktarılacak Alıcı Grupları

  1.1. SGK’ya, devlet dairelerine, sağlık kurumlarına, bankalara, eğitim kurumlarına, hizmet alınan ve verilen firmalara (…. AŞ) ve Adalet Bakanlığı’na aktarılır.

  Aktarım Amacı

  2. Bordrolama sürecinin sürdürülmesi amacıyla (Sabıka kaydı verisinin aktarılması açık rızanın varlığı şartına bağlıdır.),

  Aktarılacak Alıcı Grupları

  2.1.Ernest Young’a aktarılır.

 • Aktarım Amacı

  1.Hukuk süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması ve hukuksal süreçlerin yürütülmesi ile yasal zorunlulukların yerine getirilmesi amacıyla,

  Aktarılacak Alıcı Grupları

  1.1. SGK’ya, devlet dairelerine, sağlık kurumlarına, bankalara, eğitim kurumlarına, hizmet alınan ve verilen firmalara (…. AŞ) ve Adalet Bakanlığı’na aktarılır.

 • Aktarım Amacı

  1.Hukuk süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması ve hukuksal süreçlerin yürütülmesi ile yasal zorunlulukların yerine getirilmesi amacıyla,

  Aktarılacak Alıcı Grupları

  1.1. SGK’ya, devlet dairelerine, sağlık kurumlarına, bankalara, eğitim kurumlarına, hizmet alınan ve verilen firmalara (…. AŞ) ve Adalet Bakanlığı’na aktarılır.

  Aktarım Amacı

  2. Kurumun sosyal medya faaliyetleri için,

  Aktarılacak Alıcı Grupları

  2.1.Tedarikçilere (Sosyal Medya Ajansı Rhino Runner) aktarılır.

 • Aktarım Amacı

  1. Hukuk süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması ve hukuksal süreçlerin yürütülmesi ile yasal zorunlulukların yerine getirilmesi amacıyla (Açık rızanın varlığı şartına dayanılmalıdır)

  Aktarılacak Alıcı Grupları

  1.1. SGK’ya, devlet dairelerine, sağlık kurumlarına, bankalara, eğitim kurumlarına, hizmet alınan ve verilen firmalara (…. AŞ) ve Adalet Bakanlığı’na aktarılır.

  Aktarım Amacı

  2. İSG alanında yasal zorunluluklar, personel sağlığının korunması, acil durumlarda etkin müdahale gerektiren vakalarda erken müdahale amacıyla (Açık rızanın varlığı şartına dayanılmalıdır.),

  Aktarılacak Alıcı Grupları

  2.1.Sağlık Kurum ve kuruluşlarına (Acil kan veya sağlık problemleri olduğunda) aktarılır

 • Aktarım Amacı

  1. Hukuk süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması ve hukuksal süreçlerin yürütülmesi ile yasal zorunlulukların yerine getirilmesi amacıyla (Kanunlarda açıkça öngörülmeyen bir faaliyetten dolayı gönderilmesi durumunda açık rızanın varlığı şartına dayanılmalıdır.),

  Aktarılacak Alıcı Grupları

  1.1. SGK’ya, devlet dairelerine, sağlık kurumlarına, bankalara, eğitim kurumlarına, hizmet alınan ve verilen firmalara (…. AŞ) ve Adalet Bakanlığı’na aktarılır.

  Aktarım Amacı

  2. Güvenlik sebebiyle oluşabilecek durumlardan dolayı,

  Aktarılacak Alıcı Grupları

  2.1.Gerekmesi halinde kolluk kuvvetlerine aktarılır.

 • Aktarım Amacı

  1. Pasaport bilgileri sayesinde gerekli vize işlemlerinin sağlanması amacıyla,

  Aktarılacak Alıcı Grupları

  1.1. Acentalar ile (Siena Turizm) THY’ye aktarılır.

 • Aktarım Amacı

  1. Hukuk süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması ve hukuksal süreçlerin yürütülmesi ile yasal zorunlulukların yerine getirilmesi amacıyla,

  Aktarılacak Alıcı Grupları

  1.1. SGK’ya, devlet dairelerine, sağlık kurumlarına, bankalara, eğitim kurumlarına, hizmet alınan ve verilen firmalara (…. AŞ) ve Adalet Bakanlığı’na aktarılır.

 • Aktarım Amacı

  1. Hukuk süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması ve hukuksal süreçlerin yürütülmesi ile yasal zorunlulukların yerine getirilmesi amacıyla,

  Aktarılacak Alıcı Grupları

  1.1. SGK’ya, devlet dairelerine, sağlık kurumlarına, bankalara, eğitim kurumlarına, hizmet alınan ve verilen firmalara (…. AŞ) ve Adalet Bakanlığı’na aktarılır.

 • Aktarım Amacı

  1. Talep edilmesi halinde yasal yükümlülük dolayısıyla,

  Aktarılacak Alıcı Grupları

  1.1.BTK’ya aktarılır.

C. Kişisel Verilerin Aktarılması

Aktarılan kişisel verileriniz “Açık rızanın varlığı” şartına dayanılarak ve KVKK’nın belirlediği koşullar çerçevesinde:

Aktarılan Kişisel Veriler Aktarım Amacı Aktarılacak Alıcı Grupları
Kimlik Bilgisi
İletişim Bilgisi
Finansal Bilgi
İletişim Bilgisi Finansal Bilgi Dış ticaret ihracat süreçlerinin yürütülmesi ve iş akışının sağlanması amacıyla, İş akışı ve içerisindeki ilgili ülkelere ve müşterilere (Haiti, Angola, Brezilya, Irak, Suriye, Yemen) aktarılmaktadır

Ç. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen toplama yöntemleri ve hukuki sebepleri kapsamında toplanmakta ve işlenmektedir.

D. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi

Şirketimiz, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında kişisel veriler imha edilecektir. Kamu hizmetinden kaynaklanan istisna kapsamındaki kişisel verilerin imha edilmesi ve anonim hale getirilmesi bağlı bulunduğu yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

E. İlgili Kişinin Hakları

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre şirketimize iletebilirsiniz.

Üye Girişi

Şifremi unuttum


HIZLI ÖDEME

Ödeme ve teslimat bilgilerinizi kaydederek tüm alışverişinizi sadece iki adımda tamamlayabilirsiniz.

E-POSTA GÜNCELLEMELERİ

Kayıt olun, periyodik güncellemeler, özel fırsatlar ve daha fazlası ilk önce size ulaşsın!

ADRES DEFTERİ

Teslimat adresinizi veya adreslerinizi adres defterinize kaydederek daha az zaman harcayın


Üye Ol

 • Şifreniz en az 8 karakter uzunluğunda olmalı,
 • En az bir harf ve en az bir rakam içermelidir.
Gizlilik Politikası'nı okudum ve kabul ediyorum.